Artist Wind - Låttitel Für alle

Text och översättning: Wind - Für alle. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Wind! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven W i Wind och se vilka fler låtar vi har av Wind i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Wieviele Menschen liegen wach
In einer sternenklaren Nacht?
Sie wissen nicht genau was morgen kommt
Und träumen doch davon Sie glauben an die Zärtlichkeit
Und dass ein Hoffnungsschimmer bleibt
An kleine Dinge und ein fernes Ziel
Und auch an ein Gefühl Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehn
Und die Wahrheit, die im Verborgnen liegt
Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehn
Für alle die sing ich ein Lied Für alles hier, für die Sehnsucht, die in Kinderaugen steht
Für die Träume und für die Phantasie
Und für den Mut, der die Zweifel und die Angst übersteht
Für alle singe ich ein Lied Gedanken drehn sich oft im Kreis
Und Träume haben ihren Preis
Und doch so lang es hier noch Menschen gibt
Hat Sehnsucht noch ein Lied Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehn
Und die Wahrheit, die im Verborgnen liegt
Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehn
Für alle die sing ich ein Lied Für alles hier, für die Sehnsucht, die in Kinderaugen steht
Für die Träume und für die Phantasie
Und für den Mut, der die Zweifel und die Angst übersteht
Für alle die ist dieses Lied 

Översättning

Hur många människor ligger vaken
I en stjärnklar natt?
De vet inte riktigt vad kommer att hända imorgon
Och ändå drömmer de därav De tror på ömheten
Och att en stråle av hopp består
På småsaker och ett mål långt ifrån här
Och också på en känsla För alla här som kan se regnbågen även i mörkret
Och sanningen som finns i lönndom
För alla här som förstår de osagda orden
För alla dem sjunger jag en låt För allting här, för längtan som finns i barnens ögonen
För drömmarna och för fantasin
Och för modet som överlever tvivlen och rädslan
För alla sjunger jag en låt Tankar rör sig ofta i cirklar
Och drömmar har ett pris
Och ändå, så länge det finns människor
Finns det en låt om längtan För alla här som kan se regnbågen även i mörkret
Och sanningen som finns i lönndom
För alla här som förstår de osagda orden
För alla dem sjunger jag en låt För allting här, för längtan som finns i barnens ögonen
För drömmarna och för fantasin
Och för modet som överlever tvivlen och rädslan
För alla dem är denna låt 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *