Artist Wardruna - Låttitel Odal

Text och översättning: Wardruna - Odal. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Wardruna! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven W i Wardruna och se vilka fler låtar vi har av Wardruna i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Me er eit gamalt tre
Med nysprungne knoppar
Mot sola me strekk oss
Fram for å vekse
(Høyr!)
Langt nede i rot og i ringar av år
Kved dei gamle
(Høyr!)
Langt nede i rot og i ringar av år
I barken sit sår
Dei vitnar om ære
Dei vitnar om nid
(Somme svir meir enn andre)
Sjå meg djupt
i augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir enn du orkar å bere
Djupt i jord
Gjev rot deg retning
Når stormar fer
Dei knakande
(Kvedar)
Sjå meg djupt
i augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir enn du orkar å bere
For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
Odal
Odal 

Översättning

Jag är ett gammalt träd
Med nysprungna knoppar
Mot solen jag sträcker oss
Fram för att växa
Hör!
Långt nere i rot och ringar av år
Kvad de gamla
Hör!
Långt nere i rot och ringar av år
I barken sitter sår
De vittnar om ära
De vittnar om skam
Somliga svider mer än andra
Se mig djupt
i ögonen blå
du måste förstå
Minns att alla
En gång förgå
Natten den kom
Jag gav dig ditt odal
Om du vill ha
Den far inte bort
Tungt den väger
Minns, ta inte mer än du orkar att bära
Djupt i jord
Gav rot dig riktning
När stormar for
Den knakade
Kvidande
Se mig djupt
i ögonen blå
du måste förstå
Minns att alla
En gång förgå
Natten den kom
Jag gav dig ditt odal
Om du vill ha
Den far inte bort
Tungt den väger
Minns, ta inte mer än du orkar att bära
För av varje spira
Blir jag högre och djupare
För av varje spira
Blir jag högre och djupare
Odal!
Odal! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *