Artist Wardruna - Låttitel NaudiR

Text och översättning: Wardruna - NaudiR. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Wardruna! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven W i Wardruna och se vilka fler låtar vi har av Wardruna i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Det er så kaldt her
vinden tok mine siste lauv
ormen gneg i grunna
kvasst eg eldest Elden som tek - Liv
Elden som gjev - Liv Djupt or djupet
Hjerte hamrar
Djupt or djupet
Hjerte slår
lik stein slår gneist
slår gneist til bringas
brisingeld
slår gneist til hjartet
til hug og blod Hjarter hamrar
Røkkidimma døljer
det auge kan sjå
Og vegen eg følgjer
og dei spora eg trår
er kalde, så kalde Vel er komen
Svelt ikkje meir
I svolt er funne
Naud min eld Vel er komen
Treng ikkje meir
I trong er vunne
Naud min eld Vel er komen
Brenn ikkje meir
I eld er vunne
Naud min eld 

Översättning

Det är så kallt här
Vinden tog mina sista löv
Ormar gnager i grunden
Vass är äldsten  Eld som tog liv
Eld som gav liv Djupt i djupet
Hjärtat hamrar
Djupt i djupet
Hjärtat slår
Likt sten slår gnista
Slår gnista till flammor
Flammande eld
slår gnista till hjärtat
Till håg och blod Hjärtat hamrar
Rökdimma döljer
det ögat kan se
Och vägen jag följer
och de spåren jag trär
är kalla, så kalla! Väl är kommen
Svält inte mer
I svält är funnet
Nöd är min eld Väl är kommen
Tråna inte mer
I trån är vunnet
Nöd är min eld Väl är kommen
Bränn inte mer
I eld är vunnet
Nöd är min eld 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *