• Homepage
  • >
  • T
  • >
  • the faint – your retro career melted

Artist the faint - Låttitel your retro career melted

Text och översättning: the faint - your retro career melted. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the faint! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the faint och se vilka fler låtar vi har av the faint i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Recovering slowly, a torso fell
From a beat up truck by a rural motel
The manager seen how the truck bed bounced
While dust flew up with a rolling sound
Voices appear from the staff outside
In bulbous text, in a western style
His mannequin neck spun to turn his face
The bars spills drunks out frame by frame
Girls pushed girls side to side
To hear a suction sound as limbs realign
The crowd just seemed to multiply
They hear his plastic jaw as the news drops hard
Your retro career melted
Your retro career melted
Your retro career melted
Your retro career melted
They couldn't have agreed with the mannequin less
They didn't understand what the mannequin meant
The sound of a barrelled gun held to the back
Some plastic clicks as the shell parts pass
Fleshtone shards fly by wild
They fill a plastic bag with the parts inside
The bag got dumped, a town nearby
They reassembled fast as his voice dropped hard
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Your retro career m-m-melted
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply
Multiply, multiply, multiply, multiply

Översättning

Återhämtar sig långsamt och en torso föll
Från en uppslagen lastbil vid ett lantligt motell
Chefen såg hur lastbilssängen studsade
Medan damm flög upp med ett rullande ljud
Röster dyker upp från personalen utanför
I bulbous text, i västerländsk stil
Hans skyltdockahals snurrade för att vända ansiktet
Stängerna spill berusar ram för ram
Flickor drev flickor sida vid sida
Att höra ett sugeljud när lemmarna riktas om
Publiken verkade bara föröka sig
De hör hans plastkäke när nyheterna tappar hårt
Din retrokarriär smälte
Din retrokarriär smälte
Din retrokarriär smälte
Din retrokarriär smälte
De kunde inte ha kommit mindre överens med skyltdockan
De förstod inte vad skyltdockan innebar
Ljudet av en pistol som hölls på baksidan
Vissa plast klickar när skaldelarna passerar
Fleshtone-skärvor flyger vilda
De fyller en plastpåse med delarna inuti
Påsen dumpades, en stad i närheten
De återmonterades snabbt när hans röst sjönk hårt
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Din retro karriär m-m-smält
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera
Multiplicera, multiplicera, multiplicera, multiplicera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *