Artist the faint - Låttitel the conductor

Text och översättning: the faint - the conductor. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the faint! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the faint och se vilka fler låtar vi har av the faint i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Confident with your back to the audience
Tremolo strings begin with your gesturing wrist
Start the orchestra slow with an elegant aire
Then a circular sweep crescendoing swell
Leo Slatkin, Dohnanyi, previne, depaur
Your arms are calling out
They wave like a swarm of sound
You pull the sound from scores of notes
You step the stage and take control
You're conducting ver'ese in a moment of silence
Your body directs a pulse of wind
Von Karajan, Hampton, Menuhin, Levine
Your arms are calling out
They wave like a swarm of sound
You pull the sound from scores of notes
You step the stage and take control
Your arms are calling out
They wave like a swarm of sound
You pull the sound from scores of notes
You step the stage and take control
Control, control, control
Control, control, control
Control, control, control
...

Översättning

Säker med ryggen mot publiken
Tremolo-strängar börjar med din gesterande handled
Starta orkestern långsamt med en elegant luft
Sedan sväller en cirkulär svepande crescendoing
Leo Slatkin, Dohnanyi, previne, depaur
Dina armar ropar
De vinkar som en svärm av ljud
Du hämtar ljudet från massor av toner
Du kliver på scenen och tar kontrollen
Du genomför ver'ese i ett tyst ögonblick
Din kropp riktar en vindpuls
Von Karajan, Hampton, Menuhin, Levine
Dina armar ropar
De vinkar som en svärm av ljud
Du hämtar ljudet från massor av toner
Du kliver på scenen och tar kontrollen
Dina armar ropar
De vinkar som en svärm av ljud
Du hämtar ljudet från massor av toner
Du kliver på scenen och tar kontrollen
Kontroll, kontroll, kontroll
Kontroll, kontroll, kontroll
Kontroll, kontroll, kontroll
...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *