Artist the faint - Låttitel get seduced

Text och översättning: the faint - get seduced. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the faint! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the faint och se vilka fler låtar vi har av the faint i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Tabloid magazines are made in hell
The falling stars are getting sucked down
We get seduced easy
We get
We get seduced
Sell us magazines about the stars
And watch us stare into the void
What not to wear to the awards
Whose tit escaped on camera now
These creeps are climbing up the trees
The neighbor's calling the police
And snapping pictures by the pool
We get seduced so easy
Check out clerks all thumbing towards the page
An A-list starlet shaved her brains
While starving millionaires complain
TV makes your ass fat
Tell us,
How rad is it living in a microscope?
Broadcast into every single living room
Hot lights on your love life
Let me buy close up tabloid shots of your cellulite
Hypnotizing pages of advice
From their demented fashion do's or dies
Who put this hook inside my mouth? ...you
You're getting so obsessed, it's all you talk about
We're gossip hounds on the couch
How rad is it living in a microscope?
Broadcast into every single living room
Hot lights on your love life
It's not love, that's sex on the first night
How rad is it living in a microscope?
Broadcast into every single living room
Hot lights on your love life
Let me buy
Close up tabloid shots of your cellulite

Översättning

Tabloidtidskrifter tillverkas i helvetet
De fallande stjärnorna sugs ner
Vi blir lätt förförda
Vi får
Vi blir förförda
Sälj tidskrifter om stjärnorna
Och se hur vi stirrar in i tomrummet
Vad man inte ska ha på utmärkelsen
Vems mes slapp på kameran nu
Dessa kryp klättrar upp i träden
Grannen ringer polisen
Och ta bilder vid poolen
Vi blir förförda så lätt
Kolla in tjänstemän som tummen upp mot sidan
En A-lista starlet rakade hjärnan
Medan svältande miljonärer klagar
TV gör din röv fet
Berätta för oss,
Hur lever det i ett mikroskop?
Sänds till varje enskilt vardagsrum
Heta lampor på ditt kärleksliv
Låt mig köpa närbild på tabloidbilder av din celluliter
Hypnotiserande sidor med råd
Från deras dementa mode gör eller dör
Vem lade den här kroken i min mun? ...du
Du blir så besatt att det är allt du pratar om
Vi är skvaller på soffan
Hur lever det i ett mikroskop?
Sänds till varje enskilt vardagsrum
Heta lampor på ditt kärleksliv
Det är inte kärlek, det är sex första natten
Hur lever det i ett mikroskop?
Sänds till varje enskilt vardagsrum
Heta lampor på ditt kärleksliv
Låt mig köpa
Närbild av tabloidbilder av din celluliter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *