Artist the cure - Låttitel three

Text och översättning: the cure - three. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the cure! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the cure och se vilka fler låtar vi har av the cure i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Walk across the garden in the footsteps of my shadow
See the lights out, no one's home
In amongst the statues stare at nothing, in the garden moves
Can you help me?
Close my eyes and hold so tightly
Scared of what the morning brings
Waiting for tomorrow, never comes
Deep inside the empty feeling
All the nighttime leaves me
Three imaginary boys
Slipping through the door, hear my heartbeat in the hallway
Echoes round and round, inside my head
Drifting up the stairs I see the steps behind me disappearing
Can you help me?
Close my eyes and hold so tightly
Scared of what the morning brings
Waiting for tomorrow, never comes
Deep inside the empty feeling
All the nighttime leaves me
Three imaginary boys sing in my
Sleep sweet child
The moon will change your mind
See the cracked reflection standing still before the bedroom mirror
Over my shoulder but no one's there
Whispers in the silence pressing close behind me, pressing close behind
Can you help me?
Can you help me?
Can you help me?
Can you help me?

Översättning

Gå över trädgården i min skuggspår
Se lamporna släcka, ingen är hemma
Bland statyerna stirrar ingenting, i trädgården rör sig
Kan du hjälpa mig?
Stäng ögonen och håll så hårt
Rädd för vad morgonen ger
Väntar på imorgon, kommer aldrig
Djupt inne i den tomma känslan
Hela natten lämnar mig
Tre imaginära pojkar
Glider genom dörren, hör min hjärtslag i korridoren
Ekar runt och runt, inuti mitt huvud
Drivande uppför trappan ser jag stegen bakom mig försvinna
Kan du hjälpa mig?
Stäng ögonen och håll så hårt
Rädd för vad morgonen ger
Väntar på imorgon, kommer aldrig
Djupt inne i den tomma känslan
Hela natten lämnar mig
Tre imaginära pojkar sjunger i min
Sov söta barn
Månen kommer att ändra dig
Se den spruckna reflektionen stå stilla framför sovrumsspegeln
Över min axel men ingen där
Viskar i tystnaden som pressar sig tätt bakom mig och trycker tätt bakom mig
Kan du hjälpa mig?
Kan du hjälpa mig?
Kan du hjälpa mig?
Kan du hjälpa mig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *