Artist the cure - Låttitel the empty world

Text och översättning: the cure - the empty world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the cure! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the cure och se vilka fler låtar vi har av the cure i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Stiff as toys and tall as men, swaying like the wind-torn trees
She talked about the empty world, with eyes like poison birds
She talked about the armies, that marched inside her head
And how they made her dreams go bad, but oh how happy she was,
How proud she was to be fighting in the war
In the empty world
Stiff as toys and tall as men, swaying like the wind-torn trees
She talked about the empty world, with eyes like poison birds

Översättning

Styva som leksaker och långa som män, svängande som de vindrivna träden
Hon pratade om den tomma världen, med ögon som giftfåglar
Hon pratade om arméerna som marscherade inuti hennes huvud
Och hur de fick hennes drömmar att gå illa, men åh hur glad hon var,
Hur stolt hon var att slåss i kriget
I den tomma världen
Styva som leksaker och långa som män, svängande som de vindrivna träden
Hon pratade om den tomma världen, med ögon som giftfåglar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *