Artist the cure - Låttitel pictures of you

Text och översättning: the cure - pictures of you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the cure! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the cure och se vilka fler låtar vi har av the cure i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've been looking so long at these pictures of you
That I almost believe that they're real
I've been living so long with my pictures of you
That I almost believe that the pictures
Are all I can feel
Remembering you standing quiet in the rain
As I ran to your heart to be near
And we kissed as the sky fell in
Holding you close
How I always held close in your fear
Remembering you running soft through the night
You were bigger and brighter and wider than snow
And screamed at the make-believe
Screamed at the sky
And you finally found all your courage
To let it all go
Remembering you fallen into my arms
Crying for the death of your heart
You were stone white
So delicate
Lost in the cold
You were always so lost in the dark
Remembering you how you used to be
Slow drowned
You were angels
So much more than everything
Hold for the last time then slip away quietly
Open my eyes
But I never see anything
If only I'd thought of the right words
I could have held on to your heart
If only I'd thought of the right words
I wouldn't be breaking apart
All my pictures of you
Looking so long at these pictures of you
But I never hold on to your heart
Looking so long for the words to be true
But always just breaking apart
My pictures of you
There was nothing in the world
That I ever wanted more
Than to feel you deep in my heart
There was nothing in the world
That I ever wanted more
Than to never feel the breaking apart
All my pictures of you

Översättning

Jag har tittat så länge på dessa bilder av dig
Att jag nästan tror att de är riktiga
Jag har bott så länge med mina bilder av dig
Att jag nästan tror att bilderna
Är allt jag kan känna
Minns att du står tyst i regnet
När jag sprang till ditt hjärta för att vara nära
Och vi kysste när himlen föll in
Håller dig nära
Hur jag alltid hållit nära i din rädsla
Kommer ihåg att du kör mjukt hela natten
Du var större och ljusare och bredare än snö
Och skrek på make-tro
Skrek mot himlen
Och äntligen hittade du allt ditt mod
Att släppa allt
Jag minns att du har fallit i mina armar
Gråt för ditt hjärts död
Du var stenvit
Så känslig
Borttappad i kylan
Du var alltid så vilse i mörkret
Minns dig hur du brukade vara
Långsam drunknade
Du var änglar
Så mycket mer än allt
Håll för sista gången och glid tyst bort
Öppna mina ögon
Men jag ser aldrig någonting
Om jag bara tänkt på de rätta orden
Jag kunde ha hållit fast vid ditt hjärta
Om jag bara tänkt på de rätta orden
Jag skulle inte bryta sönder
Alla mina bilder av dig
Ser så länge på dessa bilder av dig
Men jag håller aldrig fast vid ditt hjärta
Letar så länge efter att orden ska vara sanna
Men alltid bara sönder
Mina bilder på dig
Det fanns ingenting i världen
Att jag någonsin ville ha mer
Än att känna dig djupt i mitt hjärta
Det fanns ingenting i världen
Att jag någonsin ville ha mer
Än att aldrig känna att det går sönder
Alla mina bilder av dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *