Artist the cure - Låttitel before three

Text och översättning: the cure - before three. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the cure! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the cure och se vilka fler låtar vi har av the cure i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The happiest day I ever knew
In a sea of gold down next to you
So blurred and tired under summer sun
You whispered dreams of a world to come
We were so in love
In this sea of gold so young and tired
Under summer sun hard by your side
Whispering dreams down next to you
We were so in love
The happiest day
Yeah the happiest day I knew
But summer sun sea of gold
This perfect day oh so long ago
Whispering dreams so blurred and tired
We have to keep this day alive
Whispered dreams so young and tired
It's hard to hold this day inside
And the happiest night I ever had
Up next to you in silver sand
So scared and high under winter moon
You whispered dreams that would all come true
We were so in love
Up next to you so fucked and high
Under winter moon it made me cry
Whispering dreams on silver sand
We were so in love
The happiest night
Yeah the happiest night I had
But winter moon and silver sand
This perfect night in another land
Whispering dreams so scared and high
We have to keep this night alive
Whispered dreams so fucked and high
It's hard to hold this night inside
Yeah and every summer's sun I want again
And every winter's moon I want the same
My happiest day and my happiest night
Always next to you
And held deep inside
Keeps me alive

Översättning

Den lyckligaste dagen jag någonsin känt
I ett hav av guld bredvid dig
Så suddig och trött under sommarsolen
Du viskade drömmar om en kommande värld
Vi var så kär
I detta guldhav så unga och trötta
Under sommarsolen hårt vid din sida
Viskande drömmar bredvid dig
Vi var så kär
Den lyckligaste dagen
Ja den lyckligaste dagen jag visste
Men sommarsolen havet av guld
Den här perfekta dagen så länge sedan
Viskande drömmar så suddiga och trötta
Vi måste hålla denna dag vid liv
Viskade drömmar så unga och trötta
Det är svårt att hålla den här dagen inne
Och den lyckligaste natten jag någonsin haft
Upp bredvid dig i silver sand
Så rädd och högt under vintermånen
Du viskade drömmar som alla skulle gå i uppfyllelse
Vi var så kär
Upp bredvid dig så knullad och hög
Under vintermånen fick det mig att gråta
Viskande drömmar på silver sand
Vi var så kär
Den lyckligaste natten
Ja den lyckligaste natten jag hade
Men vintermåne och silver sand
Denna perfekta natt i ett annat land
Viskande drömmar så rädda och höga
Vi måste hålla den här natten vid liv
Viskade drömmar så knullade och höga
Det är svårt att hålla den här natten inne
Ja och varje sommars sol vill jag igen
Och varje vinters måne vill jag ha samma
Min lyckligaste dag och min lyckligaste natt
Alltid bredvid dig
Och hölls djupt inne
Håller mig vid liv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *