• Homepage
  • >
  • T
  • >
  • the code – realization and reconciliation

Artist the code - Låttitel realization and reconciliation

Text och översättning: the code - realization and reconciliation. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the code! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the code och se vilka fler låtar vi har av the code i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sometimes I say things that I don mean
Sometimes the words come out wrong
Sometimes I take things too far
I haven't said I sorry in so long
How does one reconcile what they regret?
After all is said and done the parties done the dust sets
In time I know things work out
I'm sorry so sorry I know I let you down
I let you down...
[Chorus:]
And I never wanna make that mistake again...
True friendship is a bond you never wanna break
But I can t take it back I can only...
Make it up to you!
Oh how many times have I sat here and sworn
I'll stop tearing you down while our friendship I've scorn
With my harsh words of judgment, condescending ways
I'm sorry so sorry how could I make this mistake
So humble so caring yet so demeaning and crass
Friendship with out trust is just a ship sinking fast
Ie learned in my life what goes around comes around
I'm sorry I've realized I just never want to let you down
Like Ie let you down
(Chorus 2x)
If I had a button I could push (make it up to you)
To take it all away I would (make it up to you)
And I swear I wouldn make that same mistake...

Översättning

Ibland säger jag saker som jag inte menar
Ibland kommer orden fel
Ibland tar jag saker för långt
Jag har inte sagt att jag är ledsen på så länge
Hur förenar man det de ångrar?
När allt är sagt och gjort gjorde parterna dammsättningarna
Med tiden vet jag att saker fungerar
Jag är ledsen så ledsen att jag vet att jag svikade dig
Jag svek dig...
[Kör:]
Och jag vill aldrig göra det misstaget igen ...
Sann vänskap är ett band du aldrig vill bryta
Men jag kan inte ta tillbaka det, jag kan bara ...
Gottgöra dig!
Åh hur många gånger har jag satt här och svurit
Jag slutar riva dig medan vår vänskap jag har föraktat
Med mina hårda domord, nedlåtande sätt
Jag är ledsen så ledsen hur kunde jag göra det här misstaget
Så ödmjuk så omtänksam men ändå så förnedrande och krass
Vänskap utan förtroende är bara ett fartyg som sjunker snabbt
Jag lärde mig i mitt liv vad som går runt kommer runt
Jag är ledsen att jag insåg att jag bara aldrig vill svika dig
Som att jag sviker dig
(Chorus 2x)
Om jag hade en knapp kunde jag trycka på (kompensera för dig)
För att ta bort allt skulle jag (kompensera det för dig)
Och jag svär att jag inte skulle göra samma misstag ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *