• Homepage
  • >
  • T
  • >
  • the blood brothers – nausea shreds your head

Artist the blood brothers - Låttitel nausea shreds your head

Text och översättning: the blood brothers - nausea shreds your head. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the blood brothers! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the blood brothers och se vilka fler låtar vi har av the blood brothers i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

we live in a glamorous mansion with napalm in the walls.
waterfalls fall like intestines from flying gutted gulls.
we live in a glamorous mansion with fast ghosts in the walls.
my bedroom window looks out on crucified orange groves.
frail fingers in our five-course food.
biblican rains when the midnight maids strip nude.
when the fire's chewing up your walls where you gonna go?
nooses hung from the starts tell me yes or no.
nausea shreds your head.
would you rather be homeless or dead?
when your floor's foaming at the mouth where you gonna run?
french windows passing out drinking all night long?
will you look back?
will you hesitate to leave all your possessions behind?
will you look back?
or are you going to sink with the ship and say everything's alright?
are you gonna jump, jump, jump out the window or burn, burn, burn with the furniture?

Översättning

vi bor i en glamorös herrgård med napalm i väggarna.
vattenfall faller som tarmar från flygande mås.
vi bor i en glamorös herrgård med snabba spöken i väggarna.
mitt sovrumsfönster ser ut på korsfäst apelsinlundar.
svaga fingrar i vår fem-rätters mat.
biblikanska regn när midnattpigorna strippar naken.
när elden tuggar upp dina väggar dit du ska gå?
snör hängde från början säger mig ja eller nej.
illamående strimlar huvudet.
vill du hellre vara hemlös eller död?
när golvet skummar mot munnen där du ska springa?
franska fönster som dricker ut hela natten?
kommer du att se tillbaka?
tvekar du att lämna alla dina ägodelar?
kommer du att se tillbaka?
eller ska du sjunka med skeppet och säga att allt är okej?
ska du hoppa, hoppa, hoppa ut genom fönstret eller bränna, bränna, bränna med möblerna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *