• Homepage
  • >
  • T
  • >
  • the arcane order – eruptions of red

Artist the arcane order - Låttitel eruptions of red

Text och översättning: the arcane order - eruptions of red. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av the arcane order! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven t i the arcane order och se vilka fler låtar vi har av the arcane order i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You bastards
Redeem me now that I have lost
Now, what have I gained from this?
This is a curse for me
Still I long to be set free
The self is set on fire
Out comes the exit
Like a serpent sun
The flames break loose
Release me now that doom is here
I will never settle for anything less
Than the truth in this great divide
The self is set on fire
Out comes the exit
Like a serpent sun
The flames break loose
Eruptions of red leave scars upon the scars
Vultures circle overhead, starving to pick the bones we leave
In this wasteland I lie deathless in the sand
Redeemed to form evil once again
O heroic, deliver me, let me outlive this
In the wake of collisions
This is our time to rise, through adversity
In the wake of collisions
Deploy me now that hope remain
Now that we filled once again
This fate comes easy for me again
O heroic, deliver me, let me outlive this
In the wake of collisions
This is our time to rise, through adversity
In the wake of collisions
You bastard
Eruptions of red
Now desolation comes as my paradise
This is my time to rise
Upon the tyrant throne
You bastard.
Desolation
You ride the answer you make me tell
Eruptions of red
You reap

Översättning

Ni jäveler
Lös in mig nu när jag har förlorat
Vad har jag tjänat på det här nu?
Det här är en förbannelse för mig
Fortfarande längtar jag efter att bli fri
Självet tänds
Ut kommer utgången
Som en ormsol
Lågorna lossnar
Släpp mig nu när undergången är här
Jag kommer aldrig att nöja mig med något mindre
Än sanningen i denna stora klyfta
Självet tänds
Ut kommer utgången
Som en ormsol
Lågorna lossnar
Utbrott av rött lämnar ärr efter ärren
Gamar kretsar över huvudet och svälter för att plocka benen vi lämnar
I denna ödemark ligger jag dödslös i sanden
Lös in för att bilda ondska igen
O heroiska, rädda mig, låt mig överleva detta
I kölvattnet av kollisioner
Det är vår tid att stiga genom motgång
I kölvattnet av kollisioner
Distribuera mig nu så att hoppet kvarstår
Nu när vi fyllde igen
Detta öde blir lätt för mig igen
O heroiska, rädda mig, låt mig överleva detta
I kölvattnet av kollisioner
Det är vår tid att stiga genom motgång
I kölvattnet av kollisioner
Din jävel
Utbrott av rött
Nu kommer ödemark som mitt paradis
Det här är min tid att stiga
På tyranntronen
Din jävel.
Ödslighet
Du rider svaret du får mig att berätta
Utbrott av rött
Du skördar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *