• Homepage
  • >
  • S
  • >
  • Skuggsjá – Rop Fra Røynda / Mælt Fra Minne

Artist Skuggsjá - Låttitel Rop Fra Røynda / Mælt Fra Minne

Text och översättning: Skuggsjá - Rop Fra Røynda / Mælt Fra Minne. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Skuggsjá! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven S i Skuggsjá och se vilka fler låtar vi har av Skuggsjá i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Svarte vingar
flyg i ringar
hugen hastar vil i veg, vil ut og fram
Høyr - ravnegala
rop frå røynda
frå kjømda kallar
tankars vekst av tankar veks
Høyr - korpekalla
gala frå glømsla
mælt frå minni
Djupt og inst inn i dei gjel
Om eg veljer
vrir og vender
om eg vågar
spør og sender –sjå eg veks 

Översättning

Svarta vingar
Flyger i ringar
Hågen hastar Vill i väg, vill ut och fram
Hör - Korpaskriet
Rop från verkligheten
Från faggorna kallar
Tankars växt av tankar växer
Hör - Korpakallet
Gala från glömskan
Mält från minnen
Djupt och inne i dem gal
Om jag väljer
Vrider och vänder
Om jag vågar
Spörjer och sänder - Se, jag växer 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *