Artist Oomph! - Låttitel Kontrollverlust

Text och översättning: Oomph! - Kontrollverlust. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Oomph!! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven O i Oomph! och se vilka fler låtar vi har av Oomph! i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Würdest du dich befreien?
Könntest du mich verraten?
Würdest du uns entzweien?
Könntest du mich entarten?
Ließest du mich allein?
Würdest du nicht mehr warten? Berühr mein Herz
Zeig mir meine Wahrheit Ich verlier’ mich selbst
Boykottier’ mich selbst
Ich negier’ mich selbst
Kontrollier’ mich nicht
Kontrollier’ mich nicht mehr Könntest du mich verlieren?
Würdest du mich bestrafen?
Könntest du mich negieren?
Würdest du mich entlarven?
Ließest du mich erfrieren?
Ließest du mich entschlafen? Berühr mein Herz
Zeig mir meine Wahrheit Ich verlier’ mich selbst
Boykottier’ mich selbst
Ich negier’ mich selbst
Kontrollier’ mich nicht
Kontrollier’ mich nicht mehr 

Översättning

Skulle du frigöra dig?
Skulle du kunna förråda mig?
Skulle du skilja oss1?
Skulle du kunna urarta mig?
Skulle du låta mig ensam1?
Skulle du inte längre vänta? Berör mitt hjärta
Visa mig min sanning Jag förlorar mig själv,
Bojkottar mig själv,
Jag negerar mig själv,
Behärskar2 mig inte,
Behärskar mig inte längre Skulle kunna du förlora mig?
Skulle du straffa mig?
Skulle kunna du negera mig?
Skulle du avslöja mig?
Skulla låta du förfrysa mig?
Skulla låta du insomna mig? Berör mitt hjärta
Visa mig min sanning Jag förlorar mig själv,
Bojkottar mig själv,
Jag negerar mig själv,
Behärskar mig inte,
Behärskar mig inte längre 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *