• Homepage
  • >
  • O
  • >
  • Oomph! – Gott ist ein Popstar

Artist Oomph! - Låttitel Gott ist ein Popstar

Text och översättning: Oomph! - Gott ist ein Popstar. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Oomph!! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven O i Oomph! och se vilka fler låtar vi har av Oomph! i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschähe,
wie im Himmel so auch auf Erden
und vergib' uns unsere Schuld
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von all dem Bösen. Ich geb' euch Liebe,
ich geb' euch Hoffnung,
doch nur zum Schein,
denn die Massen wollen betrogen sein. Gott ist ein Popstar
und die Show geht los.
Gott ist ein Popstar,
der Applaus ist groß.
Gott ist ein Popstar,
ihm gehört die Welt.
Gott ist ein Popstar,
bis der Vorhang fällt. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde die Lüge,
mein Fleisch verkomme,
mein Wille geschähe
und den Himmel gib uns auf Erden
und vergib' uns unsere Gier
und führe uns jetzt in Versuchung
und dann erlöse uns von all dem Bösen. Wir sind so glücklich,
wir lieben alle den Schein,
Die Welt ist göttlich,
wir sind gemeinsam allein.
Wir sind so glücklich,
drum reiht euch alle mit ein.
Die Welt ist göttlich,
die Lüge wird euch befreien. 

Översättning

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja
Såsom i himmelen så och på jorden
Och förlåt oss våra skulder
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo 1 Jag ger er liv
Jag ger er förhoppning
Åtminstone verkar det så
För att massorna kommer att förrådes  Gud är en popstjärna
Och showet pågår
Gud är en popstjärna
Det finns mycket applåd
Gud är en popstjärna
Hela världen hör till honom
Gud är en popstjärna
Till ridån faller ner Fader vår som är i himmelen
Helgat varde lögnen
Mitt kött tynar bort
Mitt vilja sker
Såsom i himmelen ger oss på jorden
Och förlåt oss vår girighet
Och inled oss alldeles i frestelse
Och då fräls oss ifrån ondo Vi är så glada
Vi tycker om utseendet
Världen är helt gudomlig
Vi alla är ensamma
Vi är så glada
Alla är ihop
Världen är helt gudomlig
Lögnerna kommer att befria er alla  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *