Artist Oldschool Union - Låttitel Kapinaan

Text och översättning: Oldschool Union - Kapinaan. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Oldschool Union! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven O i Oldschool Union och se vilka fler låtar vi har av Oldschool Union i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Täyttyi virkamiehen pää viinistä
Sai seisokin direktiivistä
Asetus, säädös, byrokratia
Me noudatetaan aina lakia Määräys, kielto, pakkovalta
Virkamiehen kontrolliharha
Maalaisjärki on kateissa
Kaikki säädellään laeissa [2x]
Aika valtaa vastustaa
Aika nousta kapinaan Kapinaan! Puku päällä, kravatti kaulassa
Joka säällä, aivot naulassa
Elämäntehtävä kansalaista valistaa
Todellinen missio ihmistä alistaa
Elämäntehtävä kansalaista valistaa
Todellinen missio ihmistä alistaa [2x]
Aika valtaa vastustaa
Aika nousta kapinaan Kapinaan! Täyttyi virkamiehen pää viinistä
Sai seisokin direktiivistä
Asetus, säädös, byrokratia
Me noudatetaan aina lakia [2x]
Aika valtaa vastustaa
Aika nousta kapinaan Kapinaan! 

Översättning

Tjänstemannen blev full på vin
Han fick stånd av ett direktiv
Förordning, bestämmelse, byråkrati
Vi följer alltid lagen Reglering, förbud, tvång
En tjänstemans illusion av kontroll
Sunt förnuft saknas
Allt regleras av lagar [2x]
Dags att göra motstånd mot auktoriteten
Dags att resa sig till uppror Revolt! Kostymen på, slipsen kring nacken
Oberoende av väder använder han aldrig sitt förstånd
Ett livsuppdrag att upplysa medborgare
Den verkliga uppgiften att förtrycka människor
Ett livsuppdrag att upplysa medborgare
Den verkliga uppgiften att förtrycka människor [2x]
Dags att göra motstånd mot auktoriteten
Dags att resa sig till uppror Revolt! Tjänstemannen blev full på vin
Han fick stånd av ett direktiv
Förordning, bestämmelse, byråkrati
Vi följer alltid lagen [2x]
Dags att göra motstånd mot auktoriteten
Dags att resa sig till uppror Revolt! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *