• Homepage
  • >
  • N
  • >
  • Nena – Du kennst die Liebe nicht

Artist Nena - Låttitel Du kennst die Liebe nicht

Text och översättning: Nena - Du kennst die Liebe nicht. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Nena! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven N i Nena och se vilka fler låtar vi har av Nena i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Du kennst meinen Namen
Du kennst mein Gesicht
Du kennst meine Augen
Du kennst meine Seele nicht Du kennst alle Straßen
Du kennst die Autobahn
Du hast ein schnelles Auto
Doch du kommst niemals an Ich seh dich auf der Staße
Ich seh dich heute Nacht
Ich seh dich auf deinem Tigerfell
Ich glaub, ich hab was falsch gemacht Kennst du meinen Namen
Kennst du mein Gesicht
Kennst du meine Augen
Kennst du meine Seele nicht Nanana nananananana... Du hast die besten Freunde
Du hast das Gesicht
Das Leben meint es gut mit dir
Du kennst die Liebe nicht Nanana nananananana... Für dich gibt's keine Sehnsucht
Das hast du nie gefühlt
Küsse ohne Liebe
Und ein Herz, das schnell erfriert Nanana nananananana...
Du kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht
Du kennst die Liebe nicht
Kennst die Liebe nicht 

Översättning

Du känner mitt namn
Du känner mitt ansikte
Du känner mina ögon
Du känner inte min själ Du känner alla gator
Du känner autobanan
Du har en snabb bil
Fast du kommer aldrig fram Jag ser dig på gatan
Jag ser dig ikväll
Jag ser dig på ditt tigerskinn
Jag tror jag att har gjort nå't fel Känner du mitt namn
Känner du mitt ansikte
Känner du mina ögon
Känner du inte min själ Nanana nananananana... Du har dem bästa vännerna
Du har ansiktet
Livet menar väl med dig
Du känner inte kärleken Nanana nanananana... För dig finns ingen längtan
Det har du aldrig känt
Kyssar utan kärlek
Och ett hjärta som snabbt fryser till Nanana nananananana...
Du känner inte kärleken
Du känner inte kärleken
Du känner inte kärleken
Känner du inte kärleken
Du känner inte kärleken
Känner du inte kärleken
Du känner inte kärleken
Känner du inte kärleken
Känner du inte kärleken
Du känner inte kärleken
Du känner inte kärleken
Känner du inte kärleken
Du känner inte kärleken
Känner du inte kärleken 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *