• Homepage
  • >
  • N
  • >
  • National Anthems & Patriotic Songs – Venezuelan National Anthem – Himno de la República Bolivariana de Venezuela “Gloria al Bravo Pueblo”

Artist National Anthems & Patriotic Songs - Låttitel Venezuelan National Anthem - Himno de la República Bolivariana de Venezuela "Gloria al Bravo Pueblo"

Text och översättning: National Anthems & Patriotic Songs - Venezuelan National Anthem - Himno de la República Bolivariana de Venezuela "Gloria al Bravo Pueblo". Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av National Anthems & Patriotic Songs! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven N i National Anthems & Patriotic Songs och se vilka fler låtar vi har av National Anthems & Patriotic Songs i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Coro)
Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó,
la ley respetando
la virtud y honor. (bis) ¡Abajo cadenas!
gritaba el señor,
y el pobre en su choza
libertad pidió.
A este santo nombre
tembló de pavor,
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.  (Coro x2) Gritemos con brío:
¡muera la opresión!
compatriotas fieles,
la fuerza es la unión;
y desde el Empíreo
el Supremo Autor
un sublime aliento
al pueblo infundió.  (Coro x2) Unida con lazos
que el cielo formó,
la América toda
existe en Nación;
y si el despotismo
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dio. (Coro x2) 

Översättning

(Refräng)
Ära åt det tappra folket
som hivade oket,
lagen respekterad,
dygd och heder. "Ner med kedjor!"
Utropade Herren,
och den fattige i sin hydda
frihet begärde.
Vid detta heliga namn
skälvde av förfäran,
den nedriga egoismen
som en gång segrat. (Refräng x2) Må vi med kraft utropa:
"Förtrycket - vik hädan!"
Hängivna landsmän,
styrkan är enigheten.
Och från Empyrén
den allsmäktige skaparen
en sublim anda
åt folket ingav. (Refräng x2) Sammanbundna med band
som himlen formade,
hela Amerika
existerar som nation;
och om despotismen
höjer rösten,
följ det exempel
som Caracas ger. (Refräng x2) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *