• Homepage
  • >
  • N
  • >
  • National Anthems & Patriotic Songs – Norwegian National Anthem – Ja, vi elsker dette landet (from the early 20th century until today)

Artist National Anthems & Patriotic Songs - Låttitel Norwegian National Anthem - Ja, vi elsker dette landet (from the early 20th century until today)

Text och översättning: National Anthems & Patriotic Songs - Norwegian National Anthem - Ja, vi elsker dette landet (from the early 20th century until today). Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av National Anthems & Patriotic Songs! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven N i National Anthems & Patriotic Songs och se vilka fler låtar vi har av National Anthems & Patriotic Songs i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem, —
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord. Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot. Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem;
Tordenskjold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen! Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald! Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik. Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen,
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå! Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir. [Deleted verse]1
Nu gror bare Aks i Vejen
for hin Ufredsmand,
Frihed svinger glad fra Hejen
mod vort Naboland!
Kongen selv staar stærk og aaben
som vor Grænsevagt,
og hans allerbedste Vaaben
er vor Broderpagt.2 

Översättning

Ja, vi älskar detta land,
som det stiger fram,
karjt, väderbitet over vattnet,
med de tusen hem, —
älskar, älskar det och tänker
på vår far och mor
och den sagonatt som sänker
drömmar på vår jord.
Och den sagonatt som sänker,
sänker drömmar på vår jord. Detta land Harald bärgade
med sin kämpehär,
detta land Håkon försvarade,
medans Øyvind sjöng;
Olav på det landet målade
korset med sitt blod,
från dess höjder Sverre talade
Rom mitt emot. Bönder sina yxor brynte
var/där en här drog fram;
Tordenskjold längs kusten dånade/dundrade,
så den lystes hem.
Kvinnor själv stod upp och stred
som om de vore män;
andra kunde bara gråta,
men det kom igen! Visst nog var vi icke många,
men vi var tillräckligt,
då vi sattes på prov några gånger,
och det stod på spel;
ty vi hellre landet brände
än att det kom till fall;
undrar bara vad som hände
ned på Fredrikshald! Hårda tider har vi klarat,
blev till sist undankastade;
men i värsta nöd blåögt
frihet blev till oss fött.
Det gav faderkraft att klara
hungersnöd och krig,
det gav döden själv sin ära -
och det gav försoning. Fienden sitt vapen kastade,
upp visiret for,
vi med undran mot honom hastade,
ty han var vår bror.
Drivna fram på stånd av skammen,
gick vi söderpå;
nu vi står som tre bröder samman,
och skall så stå! Norske man i hus och hytta,
tack din store Gud!
Landet ville han beskydda,
trots att det mörkt såg ut.
Alt, vad fädrerna har kämpat,
mödrarna har gråtit,
har Herren stilla gjort,
så att vi vann vår rätt. Ja, vi älskar detta land,
som det stiger fram,
karjt, väderbitet over vattnet,
med de tusen hem, —
Och som fädrers kamp har höjt
det av nöd till seger,
också vi, när det blir krävt,
for dess fred slår läger. [Deleted verse]1
Nu gror bara Aks i Vägen
för xxx Ofredsxxxx,
Frihet svingar glad från Höjden
mot vårt Grannland!
Kungen själv står stark och öppen
som vår Gränsvakt,
och hans allra bästa Vapen
är vår Brödrapakt.2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *