• Homepage
  • >
  • N
  • >
  • National Anthems & Patriotic Songs – Finnish National Anthem – Maamme

Artist National Anthems & Patriotic Songs - Låttitel Finnish National Anthem - Maamme

Text och översättning: National Anthems & Patriotic Songs - Finnish National Anthem - Maamme. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av National Anthems & Patriotic Songs! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven N i National Anthems & Patriotic Songs och se vilka fler låtar vi har av National Anthems & Patriotic Songs i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien. Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa;
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran laulus, synnyinmaa
korkeemman kaiun saa. 

Översättning

Vårt land, Finland, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord! Din blomning , sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *