• Homepage
  • >
  • M
  • >
  • Mogens Pedersøn – Jeg Vil Mig Herren Love

Artist Mogens Pedersøn - Låttitel Jeg Vil Mig Herren Love

Text och översättning: Mogens Pedersøn - Jeg Vil Mig Herren Love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Mogens Pedersøn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven M i Mogens Pedersøn och se vilka fler låtar vi har av Mogens Pedersøn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Jeg vil mig Herren love,
som alle mine synder bar,
i troen vil jeg det vove,
til hannem mit hjerte står!
Dér vil hans navn jeg skrive
og bære det til min død,
han kan min sorrig fordrive
og skille mig fra al nød. Gud give mig det at lære,
som jeg det lære kan,
hvor højlig hæder og ære
dig bør af kvinde og mand;
Gud give mig det i sinde
at love min Herre god,
om ude jeg er eller inde,
Gud læske mit angerfuld mod! Han lignes ved solen den klare,
som skinner på himlen bold,
hans nåde er åbenbare,
jeg giver mig hannem i vold,
han slukker sorgen alene,
det haver jeg fundet hos mig;
jeg takke dig vil og tjene,
o Jesus, det lover jeg dig! De himmelske engle i skare
de tjene dig ganske nær,
på dit bud tage de vare,
din villie er dem kær;
Gud satte dig af sin nåde
alt ved sin højre hånd,
bad dig så styre og råde
dit rige i alle land. Nu flyr jeg til din nåde
og giver mig i din hånd,
du måtte vel over mig råde,
jeg går i dit ledebånd;
den stund, jeg er her i live,
jeg trøster mig ved din pagt,
hos dit ord vil jeg blive,
til dig stander al min agt. O Jesus, morgenstjerne,
mit lys, mit liv, min lyst,
jeg takker dig så gerne
for al din tugt og trøst!
Gør sjæl og legem så rene,
når jeg for dommen står,
som guld og ædele stene,
som solen så lys og klar! O Jesus, du livsens Herre,
du hørte nu, hvad jeg bad.
Du stedse hos mig vil være,
så bliver mit hjerte glad;
og send mig englene dine,
når jeg bortsove skal,
frels mig fra Helvedes pine,
før mig til Himmerigs sal! 

Översättning

Jag ska Herren lovsjunga,
som alla mina synder bär,
i tron ska jag det våga,
till honom mitt hjärta står!
Där ska jag hans namn skriva
och bära det till min död,
han kan min sorg fördriva
och skilja mig från all nöd. Gud ge mig det att lära,
som jag lära kan,
så stor heder och ära
du förläna kvinna och man:
Gud ge mig det i sinnet
att lovsjunga min Herre god,
om ute jag är eller inne,
Gud stöd mitt ångerfulla mod! Han liknar den klara sol,
som skiner på himlen tapper,
hans nåd är uppenbar
jag är i hans våld,
han släcker sorgen allena,
det har jag klurat ut;
jag vill dig tacka och tjäna,
o Jesus, det lovar jag dig! De himmelska änglar i skara
de tjänar dig ganska när,
på ditt bud de handlar,
din vilja är dem kär;
Gud satte dig av sin nåd
vid sin högra hand,
bad dig styra och råda
ditt rike i alla land. Nu flyr jag till din nåd
och överger mig i din hand,
du måste över mig väl råda,
jag går i ditt ledband;
den stund, jag är här i livet,
jag tröstar mig med din pakt,
ditt ord är jag följsam,
till dig ståndar all min akt. O Jesus, morgonstjärna,
mitt ljus, mitt liv, min lust,
jag tackar dig så gärna
för all din tukt och tröst!
Gör själ och lekamen så rena,
när jag för domen står,
som guld och ädla stenar,
som solen så ljus och klar! O Jesus, du livets Herre,
du hörde nu, vad jag bad.
Du ska städse hos mig vara,
så blir mitt hjärta glatt;
och sänd mig änglarna dina,
när jag avsomna skall,
fräls mig från Helvetets pina,
för mig till Himmelrikets sal! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *