• Homepage
  • >
  • M
  • >
  • Mihai Eminescu – Luceafărul

Artist Mihai Eminescu - Låttitel Luceafărul

Text och översättning: Mihai Eminescu - Luceafărul. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Mihai Eminescu! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven M i Mihai Eminescu och se vilka fler låtar vi har av Mihai Eminescu i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A fost odată ca-n poveşti
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată. Şi era una la părinţi
Şi mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinţi
Şi luna între stele. Din umbra falnicelor bolţi
Ea pasul şi-l îndreaptă
Lângă fereastră, unde-n colţ
Luceafărul aşteaptă. Privea în zare cum pe mări
Răsare şi străluce,
Pe mişcătoarele cărări
Corăbii negre duce, Îl vede azi, îl vede mâni,
Astfel dorinţa-i gata;
El iar, privind de săptămâni,
Îi cade dragă fata. Cum ea pe coate-şi răzima
Visând ale ei tâmple,
De dorul lui şi inima
Şi sufletu-i se împle. Şi cât de viu s-aprinde el
În orişicare sară,
Spre umbra negrului castel
Când ea o sa-i apară. * * * Şi pas cu pas pe urma ei
Alunecă-n odaie,
Ţesând cu recile-i scântei
O mreajă de văpaie. Şi când în pat se-ntinde drept
Copila să se culce,
I-atinge mânile pe piept,
I-nchide geana dulce; Şi din oglindă luminiş
Pe trupu-i se revarsă,
Pe ochii mari, bătând închişi
Pe faţa ei întoarsă. Ea îl privea cu un surâs,
El tremura-n oglindă,
Căci o urma adânc în vis
De suflet să se prindă. Iar ea vorbind cu el în somn,
Oftând din greu suspină:
– O, dulce-al nopţii mele Domn,
De ce nu vii tu? Vină! Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând
Şi viaţa-mi luminează! El asculta tremurător,
Se aprindea mai tare
Şi s-arunca fulgerător,
Se cufunda în mare; Şi apa unde-au fost căzut
În cercuri se roteşte,
Şi din adânc necunoscut
Un mândru tânăr creşte. Uşor el trece ca pe prag
Pe marginea ferestei
Şi ţine-n mână un toiag
Încununat cu trestii. Părea un tânăr voievod
Cu păr de aur moale,
Un vânăt giulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale. Iar umbra feţei străvezii
E albă ca de ceară –
Un mort frumos cu ochii vii
Ce scânteie-n afară. – Din sfera mea venii cu greu
Ca să-ţi urmez chemarea,
Iar cerul este tatăl meu
Şi muma-mea e marea. Ca în cămara ta să vin,
Să te privesc de-aproape,
Am coborât cu-al meu senin
Şi m-am născut din ape. O, vin’! odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă. Colo-n palate de mărgean
Te-oi duce veacuri multe,
Şi toată lumea-n ocean
De tine o s-asculte. – O, eşti frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată; Străin la vorba şi la port,
Luceşti fără de viaţă,
Caci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă-ngheaţă. * * * Trecu o zi, trecură trei
Şi iarăşi, noaptea, vine
Luceafărul deasupra ei
Cu razele senine. Ea trebui de el în somn
Aminte să-şi aducă
Şi dor de-al valurilor Domn
De inim-o apucă: – Cobori în jos, luceafăr blând
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând,
Şi viaţa-mi luminează. Cum el din cer o auzi,
Se stinse cu durere,
Iar ceru-ncepe a roti
În locul unde piere; În aer rumene văpăi
Se-ntind pe lumea-ntreagă,
Şi din a chaosului văi
Un mândru chip se-ncheagă; Pe negre viţele-i de păr
Coroana-i arde pare,
Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare. Din negru giulgi se desfăşor
Marmoreele braţă,
El vine trist şi gânditor
Şi palid e la faţă; Dar ochii mari şi minunaţi
Lucesc adânc himeric,
Ca două patimi fără saţ
Şi pline de-ntuneric. – Din sfera mea venii cu greu
Ca să te-ascult ş-acuma,
Şi soarele e tatăl meu,
Iar noaptea-mi este muma; O, vin’, odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă. O, vin’, în părul tău bălai
S-anin cununi de stele,
Pe-a mele ceruri să răsai
Mai mândră decât ele. – O, eşti frumos, cum numa-n vis
Un demon se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată! Mă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde. – Dar cum ai vrea să mă cobor?
Au nu-nţelegi tu oare,
Cum că eu sunt nemuritor,
Şi tu eşti muritoare? – Nu caut vorbe pe ales,
Nici ştiu cum aş începe –
Deşi vorbeşti pe înţeles,
Eu nu te pot pricepe; Dar dacă vrei cu crezământ
Să te-ndrăgesc pe tine,
Tu te coboară pe pământ,
Fii muritor ca mine. – Tu-mi cei chiar nemurirea mea
În schimb pe-o sărutare,
Dar voi să ştii asemenea
Cât te iubesc de tare; Da, mă voi naşte din păcat,
Primind o altă lege;
Cu vecinicia sunt legat,
Ci voi să mă dezlege. Şi se tot duce... S-a tot dus.
De dragu-unei copile,
S-a rupt din locul lui de sus,
Pierind mai multe zile. * * * În vremea asta Cătălin,
Viclean copil de casă,
Ce împle cupele cu vin
Mesenilor la masă, Un paj ce poartă pas cu pas
A-mpărătesei rochii,
Băiat din flori şi de pripas
Dar îndrăzneţ cu ochii, Cu obrăjori ca doi bujori
De rumeni, bată-i vina,
Se furişeaza pânditor
Privind la Cătălina. Dar ce frumoasă se făcu
Şi mândră, arz-o focul;
Ei Cătălin, acu i-acu
Ca să-ţi încerci norocul. Şi-n treacăt o cuprinse lin
Într-un ungher degrabă.
– Da’ ce vrei, mări Cătălin?
Ia du-t’ de-ţi vezi de treabă. – Ce voi? Aş vrea să nu mai stai
Pe gânduri totdeauna,
Să râzi mai bine şi să-mi dai
O gură, numai una. – Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,
Dă-mi pace, fugi departe –
O, de luceafărul din cer
M-a prins un dor de moarte. – Dacă nu ştii, ţi-aş arăta
Din bob în bob amorul,
Ci numai nu te mânia,
Ci stai cu binişorul. Cum vânătoru-ntinde-n crâng
La păsărele laţul,
Când ţi-oi întinde braţul stâng
Să mă cuprinzi cu braţul; Şi ochii tăi nemişcători
Sub ochii mei rămâie...
De te înalţ de subsuori
Te-nalţă din călcâie; Când faţa mea se pleacă-n jos,
În sus rămâi cu faţa,
Să ne privim nesăţios
Şi dulce toată viaţa; Şi ca să-ţi fie pe deplin
Iubirea cunoscută,
Când sărutându-te mă-nclin,
Tu iarăşi mă sărută. Ea-l asculta pe copilaş
Uimită şi distrasă,
Şi ruşinos şi drăgălaş,
Mai nu vrea, mai se lasă, Şi-i zise-ncet: – Încă de mic
Te cunoşteam pe tine,
Şi guraliv şi de nimic,
Te-ai potrivi cu mine... Dar un luceafăr, răsărit
Din liniştea uitării,
Dă orizon nemărginit
Singurătăţii mării; Şi tainic genele le plec,
Căci mi le împle plânsul,
Când ale apei valuri trec
Călătorind spre dânsul; Luceşte cu-n amor nespus
Durerea să-mi alunge,
Dar se înalţă tot mai sus,
Ca să nu-l pot ajunge. Pătrunde trist cu raze reci
Din lumea ce-l desparte...
În veci îl voi iubi şi-n veci
Va rămânea departe... De-aceea zilele îmi sunt
Pustii ca nişte stepe,
Dar nopţile-s de-un farmec sfânt
Ce nu-l mai pot pricepe. – Tu esti copilă, asta e...
Hai ş-om fugi în lume,
Doar ni s-or pierde urmele
Şi nu ne-or şti de nume, Căci amândoi vom fi cuminţi,
Vom fi voioşi şi teferi,
Vei pierde dorul de părinţi
Şi visul de luceferi. * * * Porni luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe,
Şi căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt
Deasupra-i cer de stele –
Părea un fulger nentrerupt
Rătăcitor prin ele. Şi din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine,
Vedea ca-n ziua cea dentâi
Cum izvorau lumine. Cum izvorând îl înconjor
Ca nişte mări de-a-notul …
El zboară, gând purtat de dor,
Pân’ piere totul, totul. Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte. Nu e nimic şi totusi e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe. – De greul negrei vecinicii
Părinte, mă dezleagă
Şi lăudat pe veci să fii
Pe-a lumii scară-ntreagă. O, cere-mi, Doamne, orice preţ,
Dar dă-mi o altă soarte,
Căci tu izvor eşti de vieţi
Şi dătător de moarte. Reia-mi al nemuririi nimb
Şi focul din privire
Şi pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire. Din chaos, Doamne,-am apărut
Şi m-aş întoarce-n chaos…
Şi din repaos m-am născut
Mi-e sete de repaos. – Hyperion, ce din genuni
Răsai c-o-ntreagă lume,
Nu-mi cere semne şi minuni
Ce nu au chip şi nume. Tu vrei un om să te socoţi,
Cu ei să te asameni?
Dar piară oamenii cu toţi
S-ar naşte iarăşi oameni. Ei numai doar durează-n vânt
Deşarte idealuri –
Când valuri află un mormânt
Răsar în urmă valuri. Ei au doar stele cu noroc
Şi prigoniri de soarte,
Noi nu avem nici timp, nici loc,
Şi nu cunoaştem moarte. Din sânul vecinicului ieri
Trăieşte azi ce moare,
Un soare de s-ar stinge-n cer
S-aprinde iarăşi soare. Părând în veci a răsări,
Din urmă moartea-l paşte,
Căci toţi se nasc spre a muri
Şi mor spre a se naşte. Iar tu, Hyperion, rămâi,
Oriunde ai apune…
Cere-mi cuvântul meu dentâi –
Să-ţi dau înţelepciune? Vrei să dau glas acelei guri,
Ca dup-a ei cântare
Să se ia munţii cu păduri
Şi insulele-n mare? Vrei poate-n faptă să arăţi
Dreptate şi tărie?
Ţi-aş da pământul în bucăţi
Să-l faci împărăţie. Îţi dau catarg lângă catarg,
Oştiri spre a străbate
Pământu-n lung şi marea-n larg,
Dar moartea nu se poate… Şi pentru cine vrei sa mori?
Întoarce-te, te-ndreaptă
Spre-acel pământ rătăcitor
Şi vezi ce te aşteaptă. * * * În locul lui menit din cer
Hyperion se-ntoarse
Şi, ca şi-n ziua cea de ieri,
Lumina şi-o revarsă. Căci este sara-n asfinţit
Şi noaptea o să-nceapă;
Răsare luna liniştit
Şi tremurând din apă Şi împle cu-ale ei scântei
Cărările din crânguri.
Sub şirul lung de mândri tei
Şedeau doi tineri singuri. – O, lasă-mi capul meu pe sân,
Iubito, să se culce
Sub raza ochiului senin
Şi negrăit de dulce; Cu farmecul luminii reci
Gândirile străbate-mi,
Revarsă linişte de veci
Pe noaptea mea de patimi. Şi de asupra mea rămâi
Durerea mea de-o curmă,
Căci eşti iubirea mea dentâi
Şi visul meu din urmă. Hyperion vedea de sus
Uimirea-n a lor faţă;
De-abia un braţ pe gât i-a pus
Şi ea l-a prins în braţă… Miroase florile-argintii
Şi cad, o dulce ploaie,
Pe creştele a doi copii
Cu plete lungi, bălaie. Ea, îmbătată de amor,
Ridică ochii. Vede
Luceafărul. Şi-ncetişor
Dorinţele-i încrede: – Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n codru şi în gând,
Norocu-mi luminează! El tremură ca-n alte dăţi
În codri şi pe dealuri,
Călăuzind singurătăţi
De mişcătoare valuri; Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul:
– Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece. 

Översättning

Det var en gång, berättas det,
I sagorna besjungen
En prinsessa som alla vet
Som gåva fötts till kungen.  Hans enda barn och gunstling fin
Den fagraste av tärnor
Jungfruglig uti tärnors ring
Som månen ibland stjärnor.  Från slottgemaket ses hon gå
Var kväll hon stegen vänder
Mot fönstret dit Hesperos då
Sin mörka skuggbild sänder.  Han över havet svävar ner
Och sprider sina strålars glans
Där svarta skeppen sig beger
Över vågor någonstans.  Var natt hans stjärna lyser klar
Av längtan själen fylles
Och kärlek het blir Hesperos svar
När månens sken förgylles.  Sitt huvud stilla lutar hon
Mot snövit hand i drömmar
Oss ljuvt förvillar kärlekstron
Till hennes själ den strömmar.  Var afton så hans stjärna klar
Till prinsessan kommer in
I fönstret syns, och hon så rar
I hans öga blickar in. * * *  Han följer jungfrun steg för steg
Till hennes viloläger
I glitter höjes så hans väg
Och kärleken hon äger.  Nu sömnens vila söker hon
Han får betrakta henne
Hans blickar smeker henne ömt
Ej lämnar hennes änne.  Från spegeln glider strålen fram
Över ansiktet det bleka
Ljus över ögonen sprider han
Vill varsamt kroppen smeka.  Hon leende i spegeln såg
Hesperos skälvande blick
Till bädden där i sömn hon låg
Nu hans heta önskan gick.  Hon suckar och i sömnen ber
Så stilla med tyst längtan:
"Herre kär, kom till jorden ner
Det är min enda trängtan.  Kom Hesperos, kom ned och giv
Min varma önskan lisa
Lys upp min kammare, mitt liv
Gör mina tankar visa."  Han lycklig blir av hennes tal
Allt klarare hans ljus
Han kastar sig i havets dal
Och in i vågors brus.  I vattnet just på denna plats
Sprids många stora ringar
Och nu en ståtlig prins tar sats
Han sig ur havet svingar.  Genom fönstret så han träder in
Dit nu han flugit lätt
Med sävprydd stav i handen sin
Som ledsagat honom rätt.  En ung vojvod framträder här
Med mjukt och gyllne hår
Hans kalla axlar bara är
I purpurmantel han står.  Med blekt anlete kallt och vitt
Ej levande, ej död
Men ögonen dock blickar fritt
Och med en sällsam glöd.  "Jag kommit från en himmelsk sfär
Att uppfylla din bön
Ty himlen är min fader kär
Och havet moder skön.  Att vara när dig, mild och god
Så jag ditt anlet ser
Jag stigit har ur mörkan flod
Från ljusets höjder ner.  O, kom min kära! Lämna nu
Det liv du levt på jorden
Ty Hesperos är jag och du
Min sköna brud är vorden.  I vakra slottet av korall
En boning kan du få
Och havets värld där nere skall
I vördnad vid porten stå."  "Så skön du är, en himmelsk gud
Lik änglar i en dröm
Men ej jag lyder dessa bud
Från främling het och öm.  Du kom ifrån en okänd värld
Med främmande tal och skick
Jag lever dock, men du är död
Jag isas av din blick." * * *  Så vänder dagarna sin bild
Och åter, alltid åter
Kom Hesperos och lyste mild
Upp molnens dunkla gåtor.  På drömmens vägar sig beger
En tanke fylld av smärta
Och åtrån efter Hesperos
Nu tänds i hennes hjärta:  "Kom Hesperos, kom ner och giv
Min varma önskan lisa
Lys upp min kammare, mitt liv
Gör mina tankar visa."  I höjden hör han hennes röst
Då slocknar stjärneljuset
Förtvivlan fyller nu hans bröst
Av stormar hör man bruset.  Och himlarna gungande tiger
Ty världen står i lågor
En ståtlig prins uppstiger
Ur Kaos svallande vågor.  På hans sköna och lockiga hår
En krona av eld man ser
Han svävar i solens spår
Sina himlar överger.  I tankar ser han på sin brud
Som kärlekslågan fick
Hans anlet vaxblekt mot svart skrud
Av skuggor fylls hans blick.  Hans ögon underbara
I kärleks flamma blöder
Två lidelser ostillbara
I djupet sakta glöder.  "Det var mig svårt att rymden stor
Försaka, till dig fly
Den mörka natten är min mor
Min far är högan sky.  O, kom min kära, lämna nu
Den värld vari du dvaldes
Ty jag är Hesperos och du
Till brud åt mig utvaldes.  O kom, o kom - ditt blonda hår
Med stjärnekrans jag kröner
Från mina himlar till dig når
Mer ljus än jorden röner."  "O, skön du är, en dröm du är
En stark demon - ändå
Den väg som till ditt rike bär
Jag likväl ej skall gå.  Din kärleks grymma andedräkt
Mitt arma hjärta sårar
Ditt ögas lågor oförtäckt
Förbränner mig i tårar."  "Utsökta ord jag känner ej
Vet hur svaren lyder
Om än du talat klart till mig
Ditt språk jag inte tyder.  Om du i sanning vill att jag
Din älskade skall vara
Fly hit till jorden denna dag
Med kärlek skall jag svara."  "Jag offra skall ett evigt liv
för kyssen du mig skänker
och hemska kval jag lider nu
ty blott på dig jag tänker.  I synd jag återfödas skall
Och få en annan tro
Min evighet skall offras då
Och jorden jag bebo."  I höjden stiger Hesperos
Han himlavalvet lämnar
Av kärlek blir hans hjärta stumt
Han sig till jorden ämnar.  * * *  Vid denna tid page Catalin
En listig sven och fager
Vid varje slottsbankett slår upp
Av viner i sitt lager.  Sin drottning alltid följer han
Och hennes släp bär upp
En slug och djärv bastard han är
Och stolt liksom en tupp.  Han ser på flickan skön i smyg
Till Catalina går
Han inte är sädeles blyg,
Hon vacker som en vår.  Nu skön hon blivit som en dag
En blomma klar att plocka
Vår Catalin har lovat dyrt
Att hennes kärlek locka.  In i en vrå han henne drar
Till bröstet henne trycker.
"Vad vill du Catalin, du har
Förvirrat mig med nycker."  "Vad jag vill? Kan du ej förstå -
Vi älskar ju varandra!
Min kyss skall dina läppar nå,
Den följs av många andra."   "Jag vet ej vad du vill med mig,
Mig lämna, gå nu bort!
Jag dödligt kär är ej i dig -
I Hesperos, helt kort!"  "Du ingenting förstår! Jag svär
Jag vet och kan dig visa,
Var bara lugn, vad kärlek är
Skall jag nu strax bevisa.  Jag läger armarna om dig
Lägg dina om min hals
Kärleken skall betvinga dig
Du ångrar intet alls.  När jag i dina ögon ser
Betrakta mig helt stilla
Jag böjer huvudet mot dig ner
Res dig på tå, min lilla.  Vänd upp ditt ansikte mot mig
Och blicka i mig in
Tills du i mig förälskar dig
För evigt sen blir min.  Om kärlek allt får du lära
Dess poetiska magik
Och när jag håller dig nära
Dina kyssar gör mig rik."  Hon lyssnade stilla därpå
Och fängslades av hans röst
Än villig, ovillig så
Hon gömde hans ord i sitt bröst.  "Jag kände dig redan som barn",
hon viskade med låg stämma.
"Och du var vild, ett riktigt skarn,
dig kunde ingen hämma.  Men aftonstjärnan visar sig
Dycker upp ur havets våg
Min Hesperos som älskar mig
På himlen jag åter såg.  Jag ögonfransar sänker
Och fäller en hemlig tår
När havet skummar och blänker
Och upp till hans boning når.  Han lyser klar med kärleksglöd
För att så smärtan lindra
Nu stiger han mot månen röd
Mot stjärnorna som tindra.  "Ett kyligt sken oss sorgset når
Från världen ovan jorden
Han är mig kär, en känsla ren
Men är mig fjärran vorden… Och dagen därför är så lång
Och torr som öknens sand
Men natten helig lycka bär
Till mig i drömmens land."  "Du är ett barn, tid att vi går,
vi flyr till fjärran hamn…
snart man förlorar våra spår
och glömmer våra namn.  Vi leva skall på mänskosätt
Ett stilla fridfullt liv,
Att glömma hemmet är din rätt
Och Hesperos fördriv." * * *  Då Hesperos sin himmel når
Allt högre vingen slog -
Och myriader år försvann
När från vår jord han drog.  Från stjärnehimlen längre ner
Mot stjärnorna i höjden
Ën blixt som ljungar nu man ser
Som namnet över nejden.  Långt bort från jorden i ett slag
Mot rymdens ljus han höjes
Liksom på världens första dag
På himlen ljuset röjes.  En ocean av ljus man ser
Sig överallt nu sprida
Men Hesperos upp sig beger
Han vill ej mer här bida.  Ty flykten visste ingen gräns
Som av oss kan beskådas
I Kaos tidens gång ej känns
Den likväl vill bebådas.  Det intet finns, men finns ändå
I rymden dock han svävar
Av längtan fylles nu hans själ
Han ser dess djup, och bävar.  "Från mörkrets tunga evighet
Befria mig, min Gud,
Jag prisa vill Din helighet
Och lyda Dina bud.  Allt lämnar jag för ett nytt liv
Så trött på det jag har
O Herre, hör min bön, förbliv
Du dödens upphov, livets svar.  Men återta mitt eviga liv
Och evig eld som bränner,
En kärlekstimma nu mig giv
Jag sådan längtan känner.  Ur Kaos har jag, Herre, fötts,
Dit vill jag återvända
Av jordens frid jag nu har mötts,
Låt detta, Fader, hända."  "Hyperion, du på jorden var.
Där nere, djupt i fjärran.
Jag intet under ger som svar,
Förgäves blir din längtan.  Jag ej till människa dig gör
Gestaltad som en man
Ty mänskligheten om den dör
Dock återfödas kan.  Ack, mänskolivet är så kort
En illusion i drömmar
Från vågor som har flutit bort
Nu nya mot oss strömmar.  Om lyckan är oss än så blid
Fördärv är deras öden
Vi vet ej rum, vi vet ej tid
För oss ej känd är döden.  I evighetens gamla spår
Allt levande finns till
Om solens bana slutet når
En ny sol komma vill.  Allt levande av döden följs
Som ett pinande törnesting
Av dödens skugga livet döljs
Men återföds i ring.  Hyperion, finn ditt revir
I höjdens ljusa ort
Din rätta boning här förblir
Vid himens höga port.  Jag ber dig: tag och höj din röst
Och sjung en ljuvlig sång
Om bergen och om skogens tröst
Om havets ö och tång.  Ditt värde visa med ett dåd
Att man ej dig styra kan
En värld jag ger dig uten nåd -
Regera den som man!  Du kan få fartyg, mast vid mast
Och härar land från land
Far över haven utan rast
Från dödens kalla hand.  För vem ger du ett evigt liv?
Har värdet du förstått?
Om du på jordens rund förblir -
Vad faller på din lott?"  * * *  Hyperion i sitt eget land
Dess härskare nu är
Han ljuset sprider med sin hand
Så som han städse plär.  Se, sol och skymning stå i strid,
I mörkret natten tiger.
På nytt för månen är det tid,
Ur havets djup den stiger.  Se gnistors guld i kvällens vind
Allt över stig och mark.
Vi ser här under högan lind
Två älskande i en park.  "Lägg nu ditt huvud mot min bröst,
kära, låt det vila så!
I skydd av himlen, mig till tröst
Av kärlek jag suckar då.  Din kärlek låt ej sina nu
Ge oss din milda tröst,
Skänk i passionens pina du
Oss lugnet i ditt bröst.  Min levnad övervaka
Och lindra sorg så stor.
Jag kärlek må försaka,
Ty hoppet hos dig bor."  Hyperion från himlens höjd
Ser deras undran ökas.
Se, hur i kärleks ljuva fröjd
De i ett famntag mötas!  Två huvuden med lingult hår
Bland blommorna på marken.
Från träden som i lövskrud står
Blad svävar ner i parken.  I kärlek höjer hon sin blick,
Ser aftonstjärnan röd.
Han hennes åtrå veta fick,
Ser hennes kärleksnöd.  "Kom till mig ner, du Hesperos mild,
På månstrålen far ned.
I mina tankar finns din bild,
Kom, lycka mig bered."  Som förr han svävar mången gång
Och skådar skog och slätter,
Begrundar intighetens prång
I rymdens ljusa nätter.  Men likväl ej från himlens höjd
Han vill till jorden åter:
"O, kvinna av förgängligt stoft,
du allas kyss tillåter.  I jordisk trånghet lever ni,
Dess lycka möta skall.
Jag lever själv i himmelsk frid,
Är odödlig och kall." 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *