• Homepage
  • >
  • L
  • >
  • Les Vulgaires Machins – Comme une brique

Artist Les Vulgaires Machins - Låttitel Comme une brique

Text och översättning: Les Vulgaires Machins - Comme une brique. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Les Vulgaires Machins! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven L i Les Vulgaires Machins och se vilka fler låtar vi har av Les Vulgaires Machins i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

On a peur de ce qu'ils pensent
On a peur de nous-mêmes
On met ça dans notre pipe
Puis on se dit que ça doit-être chronique Le malheur est chronique
Pour tous ceux qui le pensent
On pense mathématique
Quand les sentiments s'avancent Je me sens comme une brique On s'abstient, on évite
On garde ça théorique
On enfonce le plus loin
ce qui fait mal et qui nous retient On blâme sur l'hiver
Sur notre chien, sur notre grippe
Mais au fond c'est l'amour
Qui nous manque et qui nous fixe Je me sens comme une brique On recule en silence pour ne pas avoir l'air fif
Parce que dire la souffrance c'est être faible et compulsif
Vous riez, je fabule mais vous pleurez pareil
Tout le monde vit dans sa bulle
En espérant que les autres dégèlent Je me sens comme une brique 

Översättning

Vi är rädda för vad andra tycker
Vi är rädda för oss själva
Vi lägger det i vår pipa
Vi säger sen att detta måste vara kroniskt  Olyckan är kronisk
För alla dem som tror detta
Man tänker på matematik
När känslorna kommer fram  Jag känner mig som en tegelsten Man avstår, man undviker
Vi håller detta teoretiskt
Vi sänker ned så långt det går
Vad som gör ont och håller oss tillbaka Vi skyller på vintern
På vår hund, vår influensa
Men i grunden är det kärleken
Som vi saknar och som fixerar oss  Jag känner mig som en tegelsten  Vi drar oss tillbaka i tystnad för att inte se ut som bögar
Ty att erkänna lidandet är att vara svag och driven av tvång
Du skrattar, jag fantiserar, men du gråter också
Alla lever i sin bubbla
I hopp om att andra tinar upp  Jag känner mig som en tegelsten 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *