• Homepage
  • >
  • J
  • >
  • Johann Sebastian Bach – Nun ruhen alle Wälder

Artist Johann Sebastian Bach - Låttitel Nun ruhen alle Wälder

Text och översättning: Johann Sebastian Bach - Nun ruhen alle Wälder. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Johann Sebastian Bach! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven J i Johann Sebastian Bach och se vilka fler låtar vi har av Johann Sebastian Bach i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

1 Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt und Felder,
es schläft die ganze Welt;
ihr aber, meine Sinnen,
auf, auf, ihr sollt beginnen,
was eurem Schöpfer wohlgefällt. 2 Wo bist du, Sonne, blieben?
Die Nacht hat dich vertrieben,
die Nacht, des Tages Feind.
Fahr hin; ein andre Sonne,
mein Jesus, meine Wonne,
gar hell in meinem Herzen scheint. 3 Der Tag ist nun vergangen,
die güldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal;
also werd ich auch stehen,
wenn mich wird heißen gehen
mein Gott aus diesem Jammertal. 4 Der Leib eilt nun zur Ruhe,
legt ab das Kleid und Schuhe,
das Bild der Sterblichkeit;
die zieh ich aus, dagegen
wird Christus mir anlegen
den Rock der Ehr und Herrlichkeit. 5 Das Haupt, die Füß und Hände
sind froh, dass nun zum Ende
die Arbeit kommen sei.
Herz, freu dich, du sollst werden
vom Elend dieser Erden
und von der Sünden Arbeit frei. 6 Nun geht, ihr matten Glieder,
geht hin und legt euch nieder,
der Betten ihr begehrt.
Es kommen Stund und Zeiten,
da man euch wird bereiten
zur Ruh ein Bettlein in der Erd. 7 Mein Augen stehn verdrossen,
im Nu sind sie geschlossen.
Wo bleibt dann Leib und Seel?
Nimm sie zu deinen Gnaden,
sei gut für allen Schaden,
du Aug und Wächter Israel’. 8 Breit aus die Flügel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
so lass die Englein singen:
„Dies Kind soll unverletzet sein.“ 9 Auch euch, ihr meine Lieben,
soll heute nicht betrüben
kein Unfall noch Gefahr.
Gott lass euch selig schlafen,
stell euch die güldnen Waffen
ums Bett und seiner Engel Schar. 

Översättning

1.
Nu vilar hela jorden,
Och luften mörk är vorden,
Snart världen sover sött.
Men dig, min själ, bör vaka
Att bönens sötma smaka
Och i din andakt ej bli trött. 2.
Sitt ljus nu solen döljer,
Och natten överhöljer
Det stora luftens tjäll.
Min sol, o Jesu, visa
Din nåd, som kan upplysa
Min själ uti den mörka kväll. 3.
Nu haver dagen ända,
Och stjärnor börja tända
Sitt dägeliga ljus.
O Gud, låt mig ock komma,
Dit alla själar fromma
Så skina i din himmels hus. 4.
Till sömn jag mig bereder,
Bortlägger mina kläder,
En hamn av dödlighet.
Låt, Jesu, själen vila
I dina sår och skyla
Sin brist med din rättfärdighet. 5.
Dagsbördan tynger neder
Min kropp och mina leder,
Att de betarva ro.
Ack Jesu, låt mitt hjärta
Från syndens tyngd och smärta
Snart lisas och få hos dig bo. 6.
När sömnen mig nedtrycker
Och mina ögon lycker,
O Gud, hav vård om mig.
Ditt milda fadersöga
Se neder av det höga,
Att jag må vila tryggelig. 7.
Låt oro mig ej väcka
Och ingen nöd förskräcka,
När jag nu somnar in;
Men dina änglar blive
När mig och hädandrive
Vad som kan störa vilan min. 8.
Vad jag i dag har syndat,
Av världens flärd förblindad,
O Gud, förlåt mig det.
I Jesu namn jag beder,
Att du mig alltid leder
På livets väg, i Jesu fjät. 9.
Giv att jag icke saknar
I morgon, när jag vaknar,
Din milda allmaktshand,
Som mig i alla dagar
Beskyddar och ledsagar
Omsider in i livets land 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *