• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • graham parker – canned laughter

Artist graham parker - Låttitel canned laughter

Text och översättning: graham parker - canned laughter. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av graham parker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i graham parker och se vilka fler låtar vi har av graham parker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Canned laughter
Rings in my ears the morning after
Canned laughter
Would cans save a big disaster?
Spreads around the room like a tumor
I'm not exactly in good humor
I wish it came just one joke sooner
Then I'd have to laugh
Canned laughter
I can't crack up and I don't have to
Canned laughter
I'm not too canned to fall in after
Can't disguise the actual gloom
But you can't do nothing but consume
Until there isn't any room for
Anything worthwhile
Canned laughter
Canned laughter
Canned laughter
Canned laughter
Still echoing in the rafters
Canned laughter
I hang on the morning after
Can't disguise the way you feel
You see the razor blade and the reel
It don't do nothing to conceal
That you're not having fun
Canned laughter
Rings in my ears the morning after
Canned laughter
Don't laugh, baby, you don't have to
I can do without the rumor
I'm not exactly in good humor
It feels like a malignant tumor
Growing in my heart
Canned laughter
Canned laughter
Canned laughter
Canned laughter

Översättning

Konserverad skratt
Ringar i mina öron morgonen efter
Konserverad skratt
Skulle burkar rädda en stor katastrof?
Spridar sig runt i rummet som en tumör
Jag har inte precis gott humör
Jag önskar att det bara kom ett skämt tidigare
Då måste jag skratta
Konserverad skratt
Jag kan inte knäcka och jag behöver inte
Konserverad skratt
Jag är inte för konserverad för att falla in efter
Kan inte dölja själva dysterheten
Men du kan inte göra annat än att konsumera
Tills det inte finns något utrymme för
Något som är värdefullt
Konserverad skratt
Konserverad skratt
Konserverad skratt
Konserverad skratt
Ekar fortfarande i takbjälken
Konserverad skratt
Jag hänger på morgonen efter
Kan inte dölja hur du känner dig
Du ser rakbladet och rullen
Det gör ingenting att dölja
Att du inte har kul
Konserverad skratt
Ringar i mina öron morgonen efter
Konserverad skratt
Skratta inte, älskling, du behöver inte
Jag klarar mig utan rykten
Jag har inte precis gott humör
Det känns som en malign tumör
Växer i mitt hjärta
Konserverad skratt
Konserverad skratt
Konserverad skratt
Konserverad skratt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *