• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • graham parker – beyond a joke

Artist graham parker - Låttitel beyond a joke

Text och översättning: graham parker - beyond a joke. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av graham parker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i graham parker och se vilka fler låtar vi har av graham parker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Pre>d g
It's gone beyond a joke, it's gone beyond a laughing matter
D g
We had a flag out in the wind, now it's reduced to just a tatter
See see see
I get the feeling it's all getting out of control
See d g see
I want to be back where we can feel with our real senses ooooh
See d g see
I want to be back where we had every day defences
Chorus
See d see
What did we have? ooooh what did we do?
See d see
What kind of love could not pull us through?
G d a
It was another kind of world and nobody spoke, it was...
Getting beyond a joke, getting beyond a laughing matter, matter, matter
I walked out onto the street, the buildings, the people
Were reduced to tatters, tatters, tatters
It's almost like I am being crushed from inside
I want to touch your hand but it feels a skeleton's grasp ooooh
I want to be in command but I'm just a speck in a swell in a rasp
What did we have? ooooh what did we do?
What kind of love could not pull us through?
It was another kind of time and nobody spoke, it was
Verse
Getting beyond a joke, it was getting beyond a joke,
It was getting beyond a joke
Instrumental completes verse and chorus
Verse
It's getting beyond a joke, it's getting way beyond a laughing matter (x3)
Hands slip, feet trip, lips twist in a grimace every sound's a clatter (x3)
Paper and sky are torn in a terrible way
Everything's been reborn into a world that isn't quite dying
All of the clothes we've worn are too soaking wet to be dry in
Chorus 2
What did we have? ooooh what did we do?
What kind of love could not pull us through?
It was another kind of time and nobody spoke, it was...
Verse
Getting beyond a joke, it was getting beyond a joke, (repeat and fade)
/pre>

Översättning

Pre> d g
Det har gått bortom ett skämt, det har gått bortom ett skrattande
D g
Vi hade en flagga ute i vinden, nu är den reducerad till bara en fläck
Se se se
Jag får en känsla av att allt går ur kontroll
Se d g se
Jag vill vara tillbaka där vi kan känna med våra riktiga sinnen ooooh
Se d g se
Jag vill vara tillbaka där vi hade försvar varje dag
Kör
Se d se
Vad hade vi? ooooh vad gjorde vi?
Se d se
Vilken typ av kärlek kunde inte dra oss igenom?
G d a
Det var en annan värld och ingen talade, det var ...
Att komma bortom ett skämt, komma bortom ett skrattande ämne, materia, materia
Jag gick ut på gatan, byggnaderna, folket
Minskades till flisor, fläckar, fläckar
Det är nästan som att jag krossas inifrån
Jag vill röra vid din hand men det känns ett skelett grepp ooooh
Jag vill ha kommandot men jag är bara en fläck i en svällning i en rasp
Vad hade vi? ooooh vad gjorde vi?
Vilken typ av kärlek kunde inte dra oss igenom?
Det var en annan typ av tid och ingen talade, det var det
Vers
Att komma bortom ett skämt, det var att gå bortom ett skämt,
Det gick utöver ett skämt
Instrumental kompletterar vers och kör
Vers
Det går utöver ett skämt, det går långt utöver ett skrattande ämne (x3)
Händerna glider, fötterna snubblar, läpparna vrids i en grimas, varje ljud är en klapring (x3)
Papper och himmel slits på ett hemskt sätt
Allt har återfödts till en värld som inte riktigt dör
Alla kläder vi har använt är för blöta för att vara torra i
Refräng 2
Vad hade vi? ooooh vad gjorde vi?
Vilken typ av kärlek kunde inte dra oss igenom?
Det var en annan typ av tid och ingen talade, det var ...
Vers
Att komma bortom ett skämt, det var att komma bortom ett skämt, (upprepa och blekna)
/ pre>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *