Artist goldfrapp - Låttitel horse tears

Text och översättning: goldfrapp - horse tears. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av goldfrapp! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i goldfrapp och se vilka fler låtar vi har av goldfrapp i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Night has fallen
Mute and cold
My horse is crying
But you know there is time
But you know there is time
But you'll never learn
Keep you safe
Dare to come
But you love me still
But you'll never learn
Tears to come
La la la la la la
La la la la la la
You have dammed me
But you're the one
That you're forever
And they stare
But you know
That there's strength
And you love a knight
Who stewed out those tears
Years to come
But you love the tears
And you love the tears
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la

Översättning

Natten har fallit
Stum och kall
Min häst gråter
Men du vet att det finns tid
Men du vet att det finns tid
Men du lär dig aldrig
Håll dig säker
Våga komma
Men du älskar mig fortfarande
Men du lär dig aldrig
Tårar att komma
La la la la la la
La la la la la la
Du har dammat upp mig
Men det är du
Att du är för alltid
Och de stirrar
Men du vet
Att det finns styrka
Och du älskar en riddare
Vem stuvade ut tårarna
Åren som kommer
Men du älskar tårarna
Och du älskar tårarna
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *