• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glenn hughes – the way it is

Artist glenn hughes - Låttitel the way it is

Text och översättning: glenn hughes - the way it is. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

In the silence of the morning
Comes a burnin' yellow light
A brand new day is dawnin'
And nothin' felt so right
Inside I feel the spirit
As I face and turn the sun
And you were nowhere near it
Now my life has just begun
I don't want you, I don't want you
I don't want you anyway
And I could never, I could never
Hurt you the way that you hurt me
And I don't understand
How could anyone have the right
To try and take my freedom
I don't want you, I don't want you
I don't want you anyway
Push your boat out into the water
As the tide comes rushing out
Your mother's only daughter
Now there seems to be some doubt
As you walk across the wasteland
That you seem to be proud of
You lay shackled in your fortress
That you look down from above
I could never hurt you
I'm not that kind of man

Översättning

I morgonens tystnad
Kommer ett brinnande gult ljus
En helt ny dag är uppe
Och inget kändes så rätt
Inuti känner jag andan
När jag möter och vänder solen
Och du var inte i närheten av det
Nu har mitt liv precis börjat
Jag vill inte ha dig, jag vill inte ha dig
Jag vill inte ha dig ändå
Och jag kunde aldrig, jag kunde aldrig
Skada dig hur du skadade mig
Och jag förstår inte
Hur kan någon ha rätt
Att försöka ta min frihet
Jag vill inte ha dig, jag vill inte ha dig
Jag vill inte ha dig ändå
Skjut ut din båt i vattnet
När tidvattnet kommer rusande ut
Din mors enda dotter
Nu verkar det finnas något tvivel
När du går över ödemarken
Det verkar du vara stolt över
Du låg bojad i din fästning
Att du tittar nerifrån
Jag kunde aldrig skada dig
Jag är inte den typen av man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *