• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glenn hughes – the valiant denial

Artist glenn hughes - Låttitel the valiant denial

Text och översättning: glenn hughes - the valiant denial. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You've been misled
By the thoughts in your head
Entangled with your dark endeavor
Your angels tread
And the blood has been shed
I'm telling you it's now or never
Lost in a stream
With you own malady
For as long as you know
And forever
In god you depend
When it comes to the end
Such a long way to go
Such a long way to go
The valiant denial
The great untold
The valiant denial
The lies unfold
The valiant denial
The great untold
I wonder why
And you never reply
It's always the same with your ego
Caught in a lie
I just cannot rely
You're filled with the shame
But you don't know
You raise the shield
You will never be healed
Such a long way to go
Such a long way to go
The valiant denial
The great untold
The valiant denial
The lies unfold
The valiant denial
The great untold
The valiant denial

Översättning

Du har blivit vilseledd
Genom tankarna i ditt huvud
Inblandad i ditt mörka försök
Dina änglar trampar
Och blodet har utgjutits
Jag säger till dig att det är nu eller aldrig
Borttappad i en ström
Med din egen sjukdom
Så länge du vet
Och för alltid
I gud är du beroende
När det kommer till slutet
Så lång väg att gå
Så lång väg att gå
Den tappra förnekelsen
Det stora otaliga
Den tappra förnekelsen
Lögnerna utvecklas
Den tappra förnekelsen
Det stora otaliga
jag undrar varför
Och du svarar aldrig
Det är alltid detsamma med ditt ego
Fångad i en lögn
Jag kan bara inte lita
Du är fylld med skammen
Men du vet inte
Du lyfter upp skölden
Du kommer aldrig bli botad
Så lång väg att gå
Så lång väg att gå
Den tappra förnekelsen
Det stora otaliga
Den tappra förnekelsen
Lögnerna utvecklas
Den tappra förnekelsen
Det stora otaliga
Den tappra förnekelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *