• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glenn hughes – take you down

Artist glenn hughes - Låttitel take you down

Text och översättning: glenn hughes - take you down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Strange fascination, in your eyes
In the mornin' you're hypnotized
Situation, something's wrong
Realization, is much too string
When I tell you, my friend
You say it doesn't matter
Then I ask you again
If your dreams have been shattered?
When you fly, in the storm
I can feel your vibration
Now your soul has been torn
Won't you listen
Shallow people
Shallow mind
Too much evil, you will find
Take it easy, take it slow
When you hit the bottom
You will know
Are you able to move
When you stand in the fountain?
Now I tell you the truth
You will fall from the mountain
When you fly in the storm
I can feel your vibration
Now your soul has been torn
Won't you listen
I won't let them take you down!
I'm talkin' about your life
Keep on walkin', say it's alright
An invitation, room to breathe
I say a prayer
Now please don't leave

Översättning

Konstig fascination, i dina ögon
På morgonen är du hypnotiserad
Situation, något är fel
Förverkligande, är alldeles för sträng
När jag säger till dig, min vän
Du säger att det inte spelar någon roll
Sedan frågar jag dig igen
Om dina drömmar har splittrats?
När du flyger, i stormen
Jag känner din vibration
Nu har din själ rivits
Kommer du inte att lyssna
Grunt folk
Grunt sinne
För mycket ont kommer du att hitta
Ta det lugnt, ta det långsamt
När du träffar botten
Du kommer att veta
Kan du röra dig
När du står i fontänen?
Nu säger jag er sanningen
Du kommer att falla från berget
När du flyger i stormen
Jag känner din vibration
Nu har din själ rivits
Kommer du inte att lyssna
Jag låter dem inte ta ner dig!
Jag pratar om ditt liv
Fortsätt gå, säg att det är okej
En inbjudan, rum att andas
Jag ber en bön
Nu snälla gå inte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *