• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glenn hughes – she loves your money

Artist glenn hughes - Låttitel she loves your money

Text och översättning: glenn hughes - she loves your money. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Some girls are satisfied with ordinary wishes
They don't need a temple in Brazil
Some find communion with the politics of money
You found a girl who lives there still
Tell me how love will never compromise
The pain we hold with so many lies?
Is it over now with the setting sun?
Was it all in vain now you've come undone?
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
In the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
She just loves your money
Some days are innocent, some painted with persuasion
Sometimes you live in misery
Can you read the face you see, the one behind the mirror
A cold reflection of you and me?
Tell me how she could never leave your side?
This faithful heart so unsanctified
With eyes half closed, we refuse to see
With this jealous mind never really free
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
In the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
You know how lovers come and go
You cry through too many memories
One day in a life, one day at a time
She'll break your heart in your state of mind
Tell me how love will never compromise
The pain we hold with so many lies?
Is it over now with the setting sun?
Was it all in vain now you've come undone?
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
Hey hey hey, in the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
Hey hey hey, she just loves your money
Hey hey hey, in the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take away your soul
Steal you blind and take your soul away
She just loves your money

Översättning

Vissa tjejer är nöjda med vanliga önskningar
De behöver inte ett tempel i Brasilien
Vissa finner gemenskap med penningpolitiken
Du hittade en tjej som fortfarande bor där
Berätta hur kärlek aldrig kommer att kompromissa
Smärtan vi har med så många lögner?
Är det över nu med solnedgången?
Var allt förgäves nu du har ångrat dig?
Hej hej hej, hon älskar bara dina pengar
Och du vet att hon får dig att springa
I landet av mjölk och honung
Ingen ser henne komma
Stjäl dig blind och ta bort din själ
Hon älskar bara dina pengar
Vissa dagar är oskyldiga, andra målade med övertalning
Ibland lever du i elände
Kan du läsa ansiktet du ser, det bakom spegeln
En kall reflektion av dig och mig?
Berätta för mig hur hon aldrig kunde lämna din sida?
Detta trogna hjärta så ohelgat
Med halvt slutna ögon vägrar vi att se
Med detta avundsjuka sinne aldrig riktigt gratis
Hej hej hej, hon älskar bara dina pengar
Och du vet att hon får dig att springa
I landet av mjölk och honung
Ingen ser henne komma
Stjäl dig blind och ta bort din själ
Du vet hur älskare kommer och går
Du gråter genom alltför många minnen
En dag i ett liv, en dag i taget
Hon kommer att bryta ditt hjärta i ditt sinnestillstånd
Berätta hur kärlek aldrig kommer att kompromissa
Smärtan vi har med så många lögner?
Är det över nu med solnedgången?
Var allt förgäves nu du har ångrat dig?
Hej hej hej, hon älskar bara dina pengar
Och du vet att hon får dig att springa
Hej hej hej, i landet med mjölk och honung
Ingen ser henne komma
Stjäl dig blind och ta bort din själ
Hej hej hej, hon älskar bara dina pengar
Hej hej hej, i landet med mjölk och honung
Ingen ser henne komma
Stjäl dig blind och ta bort din själ
Stjäl dig blind och ta bort din själ
Hon älskar bara dina pengar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *