Artist glenn hughes - Låttitel on the ledge

Text och översättning: glenn hughes - on the ledge. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Stare out my window until the light fades
The darkness overcomes me
Someone is lost, someone is saved
I wonder which one will I be
Searching for something
Just what I'm not sure
Some way to change my life
One thing's for certain
Can't take this anymore
I feel like I'm losing the fight
How long have I lived this way
Alone in the atmosphere
I see you but I'm 10,000 miles a way
Gotta turn it around...I'll be walking tall
I'm gonna try and keep my head
It's along way down...so far to fall
When you're standing on the ledge
A burning heart full of broken dreams
Trapped inside my frozen soul
A desperate man goes to extremes
Before he loses control
Lost my faith in heaven, and my fear of hell
There's no place that I belong
Don't want your pity, save that for yourself
I know what it takes to be strong

Översättning

Stirra ut genom mitt fönster tills ljuset tappar
Mörket övervinner mig
Någon är förlorad, någon är räddad
Jag undrar vilken jag kommer att bli
Söker efter något
Precis vad jag inte är säker på
Något sätt att förändra mitt liv
En sak är säker
Kan inte ta det längre
Jag känner att jag tappar kampen
Hur länge har jag levt på det här sättet
Ensam i atmosfären
Jag ser dig men jag är 10000 mil ett sätt
Måste vända på det ... Jag går långt
Jag ska försöka hålla huvudet
Det är långt ner ... så långt att falla
När du står på kanten
Ett brinnande hjärta fullt av trasiga drömmar
Fångad inuti min frysta själ
En desperat man går till ytterligheter
Innan han tappar kontrollen
Förlorade min tro på himlen och min rädsla för helvetet
Det finns ingen plats som jag hör hemma
Vill inte ha synd, spara det själv
Jag vet vad som krävs för att vara stark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *