• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glenn hughes – i just want to celebrate

Artist glenn hughes - Låttitel i just want to celebrate

Text och översättning: glenn hughes - i just want to celebrate. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I just want to celebrate
Another day of livin'
I just want to celebrate
Another day of life
I put my faith in the people
But the people let me down
So I turned the other way
And I carry on anyhow
I had my hand on a dollar bill
And the dollar bill flew away
But the sun is shinin' down on me
And it's here to stay
Don't let it all get you down, no no
Don't let it all turn you around
Well I can't be bothered with sorrow
And I can't be bothered with hate oh no
I'm usin' up my time, with feelin' fine, everyday

Översättning

Jag vill bara fira
En annan dag med livin '
Jag vill bara fira
En annan dag i livet
Jag litar på folket
Men folket svikade mig
Så jag vände mig åt andra hållet
Och jag fortsätter hur som helst
Jag hade min hand på en dollarsedel
Och dollarsedeln flög iväg
Men solen skiner ner på mig
Och det är här för att stanna
Låt inte allt få ner dig, nej nej
Låt inte allt vända dig
Jag kan inte bry mig om sorg
Och jag kan inte bry mig om hat åh nej
Jag använder min tid, med att känna mig bra, varje dag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *