Artist glenn hughes - Låttitel dark star

Text och översättning: glenn hughes - dark star. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Don't want to shout it now
Cos I am not a fool
You're asking me the questions
And I will overrule
Down in Mississippi
On a road they watch the sky
There's something in the distance
And they choke and wonder why
Call the military
And the secret war defense
Let's make a big production
And capture the events
I'm not a fortuneteller
Now don't you hesitate
There's no communication
And I hope it's not too late
It's important to you
It's important to me
It's important to everyone
Another dark star fallin'
Another dark star callin'
Another dark star fallin'
Another dark star callin'

Översättning

Vill inte skrika det nu
För jag är inte en dåre
Du ställer mig frågorna
Och jag kommer att åsidosätta
Nere i Mississippi
På en väg ser de himlen
Det finns något i fjärran
Och de kvävs och undrar varför
Ring militären
Och det hemliga krigsförsvaret
Låt oss göra en stor produktion
Och fånga händelserna
Jag är ingen spåkar
Tveka inte nu
Det finns ingen kommunikation
Och jag hoppas att det inte är för sent
Det är viktigt för dig
Det är viktigt för mig
Det är viktigt för alla
En annan mörk stjärna som faller
En annan mörk stjärna som ringer
En annan mörk stjärna som faller
En annan mörk stjärna som kallar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *