Artist glenn hughes - Låttitel big time

Text och översättning: glenn hughes - big time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glenn hughes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glenn hughes och se vilka fler låtar vi har av glenn hughes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There's no use hidin'
I'm comin' after you
You know I have decided
Now what you gonna do?
I hear the police knocking and
I know just why they came
I see the full moon risin'
Now I guess you know my name
Stand in line with a hundred dollar bill
Like a runaway train 'till I've had my fill
Are you ready for the big time
Big time comin' up
Now the sun is shinin' but
I'm standin' on shaky ground
We'll be slippin' and slidin' and
you know where we can be found
Spend the day in bed drinkin' your champagne
I've got you in my head
Now ain't that a doggone shame
See you on the MTV
Now you paid the price
Are you talkin' to me?
Are you ready for the big time
I've got my mind made up
Are you ready for the big time
Big time comin' up
I can hear the backbeat grindin' down your spine
I can feel your body heat now, baby
It's your time
You know the way you move
You keep me up all night
You got something to prove
I see your name in lights
Stand in line with a hundred dollar bill
Like a runaway train 'till I've had my fill
Are you ready for the big time
Big time comin' up
Are you ready for the big time
I've got my mind made up
Are you ready for the big time
Big time comin' up

Översättning

Det finns ingen nytta att gömma sig
Jag kommer efter dig
Du vet att jag har bestämt mig
Vad ska du göra nu?
Jag hör polisen knacka och
Jag vet precis varför de kom
Jag ser fullmånen stiga upp
Nu antar jag att du vet mitt namn
Stå i linje med hundra dollarsedel
Som ett skenande tåg tills jag har fyllt mig
Är du redo för den stora tiden
Big time kommer upp
Nu skiner solen men
Jag står på skakig mark
Vi kommer att glida och glida och
du vet var vi kan hittas
Tillbring dagen i sängen och drick din champagne
Jag har dig i mitt huvud
Nu är det inte en skam
Vi ses på MTV
Nu betalade du priset
Pratar du med mig?
Är du redo för den stora tiden
Jag har bestämt mig
Är du redo för den stora tiden
Big time kommer upp
Jag kan höra ryggen slå ner dig i ryggraden
Jag kan känna din kroppsvärme nu, älskling
Det är din tid
Du vet hur du rör dig
Du håller mig uppe hela natten
Du har något att bevisa
Jag ser ditt namn i ljus
Stå i linje med hundra dollarsedel
Som ett skenande tåg tills jag har fyllt mig
Är du redo för den stora tiden
Big time kommer upp
Är du redo för den stora tiden
Jag har bestämt mig
Är du redo för den stora tiden
Big time kommer upp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *