• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • glen david andrews – didn t it rain

Artist glen david andrews - Låttitel didn t it rain

Text och översättning: glen david andrews - didn t it rain. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av glen david andrews! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i glen david andrews och se vilka fler låtar vi har av glen david andrews i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain
Oh it rained forty days
And it rained forty nights
There was no land no where in sight
God send the angel to spread the news
He haste his wings and away he flew
To the East to the West
To the North to the South
All day all night
how it rained how it rained
Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain
Some at the window some at the door
Some said Noah can't you take a little more
No no said Noah no no my friends
The nature got to keep you can't get in
I told you I told you a long time ago
You wouldn't hear me you disobey me
Lord send the angel a warning to you
It began to rain and now you are through
Well it rained forty days
Forty nights without stopping
Noah was glad
When the rain stopped dropping
Knock at the window knock at the door
Come on brother Noah
Can't you take little more
No no my brothers you are full of sin
God has the key you can't get in
Would you listen how it rained
Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain

Översättning

Regnade det inte barn
Prata om regn, herregud
Har det inte fallit faller det inte
Hade det inte min herre regnade det inte
Åh det regnade fyrtio dagar
Och det regnade fyrtio nätter
Det fanns inget land i sikte
Gud skickade ängeln för att sprida nyheterna
Han skyndade på sina vingar och bort flög han
Till öst till väst
I norr till söder
Hela dagen och natten
hur det regnade hur det regnade
Regnade det inte barn
Prata om regn herre herre
Faller det inte faller det inte
Hade det inte min herre regnade det inte
Några vid fönstret andra vid dörren
Några sa att Noah kan inte ta lite mer
Nej nej sa Noa nej nej mina vänner
Naturen måste behålla att du inte kan komma in
Jag sa till dig att jag sa det för länge sedan
Du skulle inte höra mig att du inte lydde mig
Herre skicka ängeln en varning till dig
Det började regna och nu är du klar
Det regnade fyrtio dagar
Fyrtio nätter utan att stanna
Noah var glad
När regnet slutade sjunka
Knacka på fönstret knacka på dörren
Kom igen broder Noah
Kan du inte ta lite mer
Nej nej mina bröder, ni är fulla av synd
Gud har nyckeln du inte kan komma in i
Vill du lyssna på hur det regnade
Regnade det inte barn
Prata om regn herre herre
Faller det inte faller det inte
Hade det inte min herre regnade det inte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *