• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • ginny blackmore – hello world

Artist ginny blackmore - Låttitel hello world

Text och översättning: ginny blackmore - hello world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ginny blackmore! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i ginny blackmore och se vilka fler låtar vi har av ginny blackmore i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hello, hello, hello (world, world) (x2)
Can't be doin' this
Can't be doin' that
All I wanna do is lay back
Can't be sittin' on a leather plaid sofa
Brushin' up my loafers, tryin'a make tracks
All I wanna do is talk to you
The girl outside my window
Bet you got a greater story
Than the one that's on HBO
Can't be doin' that
Can't be doin' this
All I wanna do is swim with the fish
Can't be layin' on a leather plaid futon
Lookin at my Loubitons, actin' like a b*tch
All I wanna do is hear the sea
Hear it come crashing over me
Bet it's got a greater story
Than the one that's on the BBC
Hello, hello, hello, world (world)
You're mine and I am yours
Everywhere I go
You are so beautiful
Hello, hello, hello, world (world)
And all of your people
Everywhere I go
You are so beautiful
H-E-L-L-O to the world
You are BE-A-U-tiful (x2)
Tell me who you are
Tell me what's your name
Tell me 'bout the place from which you came
I can see it in your eyes
you're a beauty
and it is my duty
to pick your brain
Come and lay under the stars with me
Let your eyes go crazy
Put your hands deep in the green grass
Forget about your sad TV
Lift your head up, head up to the sky
Tell me that is not the prettiest sight
Tell me you can find a greater painting
Than the one that surrounds us daily
(h, Oh, Oh) You and me
(Oh, Oh, Oh) The sky and sea
Every mountain, every stream
Baby, thats my ecstasy.
Hello, hello, hello, world (world)
You're mine and I am yours
Everywhere I go
You are so beautiful
Hello, hello, hello, world (world)
And all of your people
Everywhere I go
You are so beautiful
H-E-L-L-O to the world
You are BE-A-U-tiful (x3)
You are BE-A-U-tiful (x2)
Hello, hello, hello, world (world)
You're mine and I am yours
Everywhere I go
You are so beautiful
Hello, hello, hello, world (world)
And all of your people
Everywhere I go
You are so beautiful
H-E-L-L-O to the world
You are BE-A-U-tiful
H-E-L-L-O to the world
(Hello, hello, hello, world, world)
You are so beautiful
H-E-L-L-O to the world
You are BE-A-U-tiful
H-E-L-L-O to the world
(Hello, hello, hello, world, world)
You are so beautiful
You are so beautiful!

Översättning

Hej hej hej (värld, värld) (x2)
Kan inte göra det här
Kan inte göra det
Allt jag vill göra är att lägga mig tillbaka
Kan inte sitta på en skinnsoffa i läder
Brushin 'up my loafers, tryin'a make tracks
Allt jag vill göra är att prata med dig
Flickan utanför mitt fönster
Slår vad om att du har en större historia
Än den som finns på HBO
Kan inte göra det
Kan inte göra det här
Allt jag vill göra är att simma med fisken
Kan inte läggas på en futon av läderpläd
Titta på min Loubitons, agera som en b * tch
Allt jag vill göra är att höra havet
Hör att det kraschar över mig
Satsa att det har en större historia
Än den som finns på BBC
Hej hej hej värld (värld)
Du är min och jag är din
Vart jag än går
Du är så vacker
Hej hej hej värld (värld)
Och allt ditt folk
Vart jag än går
Du är så vacker
H-E-L-L-O till världen
Du är BE-A-U-tiful (x2)
Säg mig vem du är
Berätta vad du heter
Berätta för mig varifrån du kom
jag kan se det i dina ögon
du är en skönhet
och det är min plikt
att välja din hjärna
Kom och lägg dig under stjärnorna med mig
Låt dina ögon bli galna
Lägg händerna djupt i det gröna gräset
Glöm din sorgliga TV
Lyft upp huvudet, upp till himlen
Berätta för mig att det inte är den vackraste synen
Berätta att du kan hitta en större målning
Än den som omger oss dagligen
(h, Oh, Oh) Du och jag
(Åh, Åh, Åh) Himlen och havet
Varje berg, varje ström
Baby, det är min extas.
Hej hej hej värld (värld)
Du är min och jag är din
Vart jag än går
Du är så vacker
Hej hej hej värld (värld)
Och allt ditt folk
Vart jag än går
Du är så vacker
H-E-L-L-O till världen
Du är BE-A-U-tiful (x3)
Du är BE-A-U-tiful (x2)
Hej hej hej värld (värld)
Du är min och jag är din
Vart jag än går
Du är så vacker
Hej hej hej värld (värld)
Och allt ditt folk
Vart jag än går
Du är så vacker
H-E-L-L-O till världen
Du är vacker
H-E-L-L-O till världen
(Hej, hej, hej, värld, värld)
Du är så vacker
H-E-L-L-O till världen
Du är vacker
H-E-L-L-O till världen
(Hej, hej, hej, värld, värld)
Du är så vacker
Du är så vacker!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *