Artist gil - Låttitel out of my bed

Text och översättning: gil - out of my bed. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gil! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gil och se vilka fler låtar vi har av gil i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I was doing fine all by myself
Never really needed someone else
Living like a feather in the wind
Till you came along
Shining like a diamond in the dirt
Never thought that you could make me hurt
In between the words I read a sign
Your place is mine
Lost myself
Inside of you
Rocked me all night through
[chorus]
Out of my bed but you still in my head
I want you to know I won't let you go
Out of my mind cause we're two of a kind
And I need you so I won't let you go
Why did we give all for just one night
I feel you everywhere still out of sight
Am I just a fool to rush for more
Than I bargained for
It's how it goes
You never know
What you've got till it's gone
[chorus]
You opened my eyes
Opened my heart
You came and made everything right
From the start
How will I find my way back to you
Cause I won't let you go
[chorus] x 2

Översättning

Jag gjorde det bra helt själv
Behövde aldrig någon annan
Bor som en fjäder i vinden
Till du kom
Lyser som en diamant i smutsen
Jag trodde aldrig att du kunde göra mig ont
Mellan orden läste jag ett tecken
Din plats är min
Förlorade mig själv
Inuti dig
Skakade mig hela natten
[kör]
Ut ur min säng men du fortfarande i mitt huvud
Jag vill att du ska veta att jag inte släpper dig
För mig är vi två av ett slag
Och jag behöver dig så att jag inte släpper dig
Varför gav vi allt för bara en natt
Jag känner dig fortfarande överallt utom synhåll
Är jag bara en dåre att jaga efter mer
Än jag förhandlade för
Så går det
Du vet aldrig
Vad du har tills det är borta
[kör]
Du öppnade mina ögon
Öppnade mitt hjärta
Du kom och gjorde allt rätt
Från början
Hur kommer jag tillbaka till dig
För jag släpper dig inte
[kör] x 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *