Artist gil - Låttitel children of the world

Text och översättning: gil - children of the world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gil! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gil och se vilka fler låtar vi har av gil i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This goes out to all the children
All over the world
This is for the children
Children of the world
Come a little closer now
So you can see the childrens eyes
Theres no use in trying
When youre dealing with the dying
Let me just talk to you
Hope that you believe it, too
Theres so many ways of help
Laughter you can bring
Come closer now
See the childrens eyes
You just have to give them a helping hand
With a little bit of love
And a little bit of time
You can help the children of the world
Just a little bit of love
And a little bit of hope
Therere a lot of things to do
To help the children of the world
RnG is about to take control
The only thing you got to do is set yourself free
We got to help each other thats how it has to be
2-4 Fam. needs to bring a helping hand
Come a little closer now
See it in their eyes
We got to keep on trying
To stop the children crying
Come closer now
See the childrens eyes
You just have to give them a helping hand
With a little bit of love
And a little bit of time
You can help the children of the world
Just a little bit of love
And a little bit of hope
Therere a lot of things to do
To help the children of the world
We just have to understand
They all need a helping hand
With a little bit of love
A little bit of love
Lot of things to do
Hope you know it, too
We just want to give them a little hope
With a little bit of love
And a little bit of time
You can help the children of the world
Just a little bit of love
And a little bit of hope
There a lot of things to do
To help the children of the world

Översättning

Detta går ut till alla barn
Över hela världen
Detta är för barnen
Världens barn
Kom lite närmare nu
Så du kan se barnens ögon
Det finns ingen mening med att försöka
När du har att göra med döende
Låt mig bara prata med dig
Hoppas att du tror det också
Det finns så många sätt att hjälpa till
Skratt du kan ta med
Kom närmare nu
Se barnens ögon
Du måste bara ge dem en hjälpande hand
Med lite kärlek
Och lite tid
Du kan hjälpa världens barn
Bara lite kärlek
Och lite hopp
Det finns många saker att göra
Att hjälpa världens barn
RnG håller på att ta kontroll
Det enda du måste göra är att göra dig fri
Vi måste hjälpa varandra så det måste vara
2-4 Fam. måste ta en hjälpande hand
Kom lite närmare nu
Se det i deras ögon
Vi måste fortsätta försöka
För att stoppa barnens gråt
Kom närmare nu
Se barnens ögon
Du måste bara ge dem en hjälpande hand
Med lite kärlek
Och lite tid
Du kan hjälpa världens barn
Bara lite kärlek
Och lite hopp
Det finns många saker att göra
Att hjälpa världens barn
Vi måste bara förstå
De behöver alla en hjälpande hand
Med lite kärlek
Lite kärlek
Många saker att göra
Hoppas du vet det också
Vi vill bara ge dem lite hopp
Med lite kärlek
Och lite tid
Du kan hjälpa världens barn
Bara lite kärlek
Och lite hopp
Det finns många saker att göra
Att hjälpa världens barn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *