• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gibson debbie – over the wall

Artist gibson debbie - Låttitel over the wall

Text och översättning: gibson debbie - over the wall. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gibson debbie! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gibson debbie och se vilka fler låtar vi har av gibson debbie i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

OVER THE WALL
performed by: Debbie Gibson
written by: Deborah Gibson
Verse 1:
We can play it safe
for awhile
if we can
But will that make me a better girl,
You a better man?
I trust myself
and that's all I can do
Don't you see the world is alive and
right in front of you...
Chorus:
Over the wall
there is a new world waiting
Over the wall
I want to find out something more
Over the wall
I cannot wait to find it
Over the wall is where I want to be
Come take my hand and
We can be free
Verse 2:
Fear of the unknown
is unhealthy to the soul
But it eats you up inside
if you don't have a higher goal
You see no light
on the dark side of the sun
What do you think about when
everyday is over and done?
CHORUS
Bridge:
And when the darkness comes
you'll still have a long road
in front of you
and when you cry out
all the world will be around (world will be around)
It won't be easy
but it will have greater rewards
Mountains and valleys
are better than nothing at all...
CHORUS x 2
Over the wall
there is a new world - oh...
Over the wall
I want to find out something more
Over the wall
I cannot wait to find it
Over the wall is where I want to be
Come take my hand
Don'tcha know it, we can be free
Over the wall
Oooo.. over the wall
Over the wall
I cannot wait to find it...

Översättning

ÖVER VÄGGEN
framförd av: Debbie Gibson
skriven av: Deborah Gibson
Vers 1:
Vi kan spela det säkert
ett tag
om vi kan
Men kommer det att göra mig till en bättre tjej,
Är du en bättre man?
Jag litar på mig själv
och det är allt jag kan göra
Ser du inte att världen lever och
precis framför dig ...
Kör:
Över väggen
det väntar en ny värld
Över väggen
Jag vill ta reda på något mer
Över väggen
Jag kan inte vänta med att hitta den
Över muren är där jag vill vara
Kom och ta min hand och
Vi kan vara fria
Vers 2:
Rädsla för det okända
är ohälsosamt för själen
Men det äter upp dig inuti
om du inte har ett högre mål
Du ser inget ljus
på den mörka sidan av solen
Vad tycker du om när
varje dag är över och gjort?
KÖR
Bro:
Och när mörkret kommer
du har fortfarande en lång väg
framför er
och när du ropar
hela världen kommer att finnas runt (världen kommer att finnas runt)
Det blir inte lätt
men det kommer att få större belöningar
Berg och dalar
är bättre än ingenting alls ...
CHORUS x 2
Över väggen
det finns en ny värld - åh ...
Över väggen
Jag vill ta reda på något mer
Över väggen
Jag kan inte vänta med att hitta den
Över muren är där jag vill vara
Kom, ta min hand
Vet inte det, vi kan vara fria
Över väggen
Oooo .. över väggen
Över väggen
Jag kan inte vänta med att hitta den ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *