• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gibson debbie – out of the blue

Artist gibson debbie - Låttitel out of the blue

Text och översättning: gibson debbie - out of the blue. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gibson debbie! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gibson debbie och se vilka fler låtar vi har av gibson debbie i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Without you, without you
I always thought that everything was fine without you
Never knowing you'd be mine
Suddenly my world has changed
And I just wonder why
All it took was just one smile
[Chorus:]
Now with you, out of the blue
Love appeared before my eyes with you
A dream come true
I never thought I'd realize what love was
what love was, what love was
I need you, oh I need you
And everyday I love you more and more
Without you (dreams and tears)
I know what it's all for
Suddenly I see you there
And everything's ok
Don't know why I feel this way
[Chorus]
Here with you
We are together now
Never take my heart away
All the love I found
Is here to stay (Out of the blue)
It's like a dream come true
I never thought I'd fall in love with you
Out of the blue
Love appeared before my eyes with you
A dream come true
I never thought
Here with you
Out of the, out of the, out of the clear blue
Oh, it's like a dream come true,
I never thought, I never thought
Out of the blue
Before my eyes with you
A dream come true
I never thought I'd fall in love with you
Out of the, out of the, out of the, out of the clear blue

Översättning

Utan dig, utan dig
Jag har alltid trott att allt var bra utan dig
Att aldrig veta att du skulle bli min
Plötsligt har min värld förändrats
Och jag undrar bara varför
Allt som krävdes var bara ett leende
[Kör:]
Nu med dig, ur det blå
Kärlek dök upp för mina ögon med dig
En dröm som går i uppfyllelse
Jag trodde aldrig att jag skulle inse vad kärlek var
vad kärlek var, vad kärlek var
Jag behöver dig, åh, jag behöver dig
Och varje dag älskar jag dig mer och mer
Utan dig (drömmar och tårar)
Jag vet vad det är för
Plötsligt ser jag dig där
Och allt är ok
Vet inte varför jag känner så
[Kör]
Här med dig
Vi är tillsammans nu
Ta aldrig bort mitt hjärta
All kärlek jag hittade
Är här för att stanna (out of the blue)
Det är som en dröm som går i uppfyllelse
Jag trodde aldrig att jag skulle bli kär i dig
Ut ur det blå
Kärlek dök upp för mina ögon med dig
En dröm som går i uppfyllelse
jag trodde aldrig
Här med dig
Ut ur, ut ur, ur det klara blått
Åh, det är som en dröm som går i uppfyllelse,
Jag tänkte aldrig, jag tänkte aldrig
Ut ur det blå
För mina ögon med dig
En dröm som går i uppfyllelse
Jag trodde aldrig att jag skulle bli kär i dig
Ut ur, ut ur, ut ur, klart blått

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *