• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gibson debbie – lost in your eyes

Artist gibson debbie - Låttitel lost in your eyes

Text och översättning: gibson debbie - lost in your eyes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gibson debbie! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gibson debbie och se vilka fler låtar vi har av gibson debbie i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I get lost in your eyes
And I feel my spirits rise
And soar like the wind
Is it love that I am in?
I get weak in a glance
Isn't this what's called romance
And now I know
'Cause when I'm lost I can't let go
I don't mind not knowing what I'm headed for
You can take me to the skies
It's like being lost in heaven
When I'm lost in your eyes
I just fell, don't know why
Something's there we can't deny
And when I first knew
Was when I first looked at you
And if I can't find my way
If salvation seems worlds away
Oh, I'll be found
When I am lost in your eyes
I don't mind not knowing what I'm headed for
You can take me to the skies
It's like being lost in heaven
When I'm lost in your eyes
I get weak in a glance
Isn't this what's called romance?
Oh, I'll be found
When I am lost in your eyes

Översättning

Jag går vilse i dina ögon
Och jag känner att min humör stiger
Och sväva som vinden
Är det kärlek som jag är i?
Jag blir svag i en blick
Är det inte det som kallas romantik
Och nu vet jag det
För när jag är vilse kan jag inte släppa taget
Jag har inget emot att inte veta vad jag är på väg mot
Du kan ta mig till himlen
Det är som att gå vilse i himlen
När jag är vilse i dina ögon
Jag föll bara, vet inte varför
Något är där som vi inte kan förneka
Och när jag först visste det
Var när jag först tittade på dig
Och om jag inte hittar min väg
Om frälsning verkar världar borta
Åh, jag kommer att hittas
När jag är vilse i dina ögon
Jag har inget emot att inte veta vad jag är på väg mot
Du kan ta mig till himlen
Det är som att gå vilse i himlen
När jag är vilse i dina ögon
Jag blir svag i en blick
Är det inte det som kallas romantik?
Åh, jag kommer att hittas
När jag är vilse i dina ögon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *