Artist giant - Låttitel innocent days

Text och översättning: giant - innocent days. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av giant! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i giant och se vilka fler låtar vi har av giant i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Visions, our love is a series of visions
A taste on my lips, a whispering word in your ear
Oh passion, we're children just playing with passion
Losing our grip, falling asleep at the wheel
Still we hold on to the bitter end, thinking we can never lose
Baby it's a cold night and the winds of change are blowing
And these are the innocent days
Standing on the rocks, waiting for the tidal waves
Dreaming of love, but living inside the lands
And these are the innocent days, I know we're the last of the runaways
Never return, till love takes us home
Lover, we're drowning our doubts in each other
Closing our eyes, we bury the truth in the sand
I cannot take it, 'cause when we don't feel it, we fake it
Oh someday these nights come back to haunt us again
Oh we lie here at the water's edge, wishing we could float away
'Cause it's too late to turn back, when the only bridge is burning
And these are the innocent days
Standing on the rocks, waiting for the tidal waves
Dreaming of love, but living inside the lands
And these are the innocent days, I know we're the last of the runaways
[Instrumental]
Still we hold on to the bitter end, thinking we can never lose
Baby it's a cold night and the winds of change are blowing
Oh they're blowing, they're cryin', they're cryin'
And these are the innocent days
Standing on the rocks, waiting for the tidal waves
Dreaming of love, but living inside the lands
And these are the innocent days, I know we're the last of the runaways
(These are the innocent days)

Översättning

Visioner, vår kärlek är en serie visioner
En smak på mina läppar, ett viskande ord i ditt öra
Åh passion, vi är barn som bara leker med passion
Att förlora vårt grepp, somna vid ratten
Ändå håller vi fast vid det bittra slutet och tänker att vi aldrig kan förlora
Baby det är en kall natt och förändringens vindar blåser
Och det här är de oskyldiga dagarna
Står på klipporna och väntar på tidvatten
Drömmer om kärlek, men bor i länderna
Och det här är de oskyldiga dagarna, jag vet att vi är de sista av flyktingarna
Återvänd aldrig, förrän kärleken tar oss hem
Älskare, vi drunknar våra tvivel i varandra
När vi stänger ögonen begraver vi sanningen i sanden
Jag kan inte ta det, för när vi inte känner det, fejkar vi det
Åh en dag kommer dessa nätter tillbaka för att hemsöka oss igen
Åh, vi ligger här vid vattnet och önskar att vi kunde flyta bort
För det är för sent att vända tillbaka när den enda bron brinner
Och det här är de oskyldiga dagarna
Står på klipporna och väntar på tidvatten
Drömmer om kärlek, men bor i länderna
Och det här är de oskyldiga dagarna, jag vet att vi är de sista av flyktingarna
[Instrumental]
Ändå håller vi fast vid det bittra slutet och tänker att vi aldrig kan förlora
Baby det är en kall natt och förändringens vindar blåser
Åh de blåser, de gråter, de gråter
Och det här är de oskyldiga dagarna
Står på klipporna och väntar på tidvatten
Drömmer om kärlek, men bor i länderna
Och det här är de oskyldiga dagarna, jag vet att vi är de sista av flyktingarna
(Det här är de oskyldiga dagarna)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *