• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • george canyon – you re in the right place

Artist george canyon - Låttitel you re in the right place

Text och översättning: george canyon - you re in the right place. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av george canyon! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i george canyon och se vilka fler låtar vi har av george canyon i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

He left Louisiana on a greyhound bus
Kicked off in Indiana, no idea where he was
With an empty stomach full of anger and doubts
Finally stole his way to a half-way house
And there a little grey-haired woman on a life long mission
Took him by the hand, said, "Boy, now you listen."
[Chorus:]
If you've lost your way, that's o.k.
Trust in me and have some faith
You know where one road ends, one more begins
Something brought you here today
If you're lost, you're in the right place
So, he went to diesel college on that little old lady's dime
Leased a fillin' station across the county line
One cold rainy night he was fixin' a flat
When Sarah rolled into his life needin' a map
He could tell she was running
She could tell he had a good heart
She said, "I don't know where I'm going."
He said, "I've been where you are."
[Chorus]
Well, that map that he gave her, she never opened up
Before morning came they'd both found love
And the days and the months and the years went by
Like that gallons of gas and cars through the drive
Sarah had just left the doctor
She could wait to share the good news
When a drunk driver stopped her out on route '62
Not knowing where to turn, he left that cemetery
Trying to out run the pain that he couldn't bury
He ran out of gas beside a little country church
And through an open window he heard these words
[Chorus]

Översättning

Han lämnade Louisiana på en vinthundbuss
Startade i Indiana, ingen aning om var han var
Med tom mage full av ilska och tvivel
Till slut stal han sig till ett halvvägs hus
Och där en liten gråhårig kvinna på ett livslångt uppdrag
Tog honom i handen och sa: "Pojke, nu lyssnar du."
[Kör:]
Om du har tappat vägen är det o.k.
Lita på mig och ha lite tro
Du vet var en väg slutar, en till börjar
Något tog dig hit idag
Om du är vilse är du på rätt plats
Så han gick på diesel college på den lilla gamla damens krona
Hyrde en påfyllningsstation över länet
En kall regnig natt fixade han en lägenhet
När Sarah rullade in i sitt liv behövde en karta
Han kunde se att hon sprang
Hon kunde se att han hade ett gott hjärta
Hon sa, "Jag vet inte vart jag ska."
Han sa, "Jag har varit där du är."
[Kör]
Den kartan som han gav henne öppnade hon aldrig
Innan morgonen kom hade de båda hittat kärleken
Och dagarna och månaderna och åren gick
Som de liter bensin och bilar genom enheten
Sarah hade precis lämnat läkaren
Hon kunde vänta med att berätta de goda nyheterna
När en berusad förare stoppade henne på väg '62
Han visste inte vart han skulle vända sig och lämnade kyrkogården
Försöker köra smärtan som han inte kunde begrava
Han fick slut på bensin bredvid en liten landskyrka
Och genom ett öppet fönster hörde han dessa ord
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *