• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • george canyon – madi s song the man she thinks i am

Artist george canyon - Låttitel madi s song the man she thinks i am

Text och översättning: george canyon - madi s song the man she thinks i am. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av george canyon! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i george canyon och se vilka fler låtar vi har av george canyon i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My baby girl just turned five,
Got her mama?s smarts,
And her daddy?s eyes,
She thinks I?m 10 feet tall,
King of the world and that?s not all.
When I?m acting like a fool,
That?s when she thinks my jokes are cool,
When she?s riding on my back,
I?m superman and that?s a fact.
I?m just an ordinary guy,
I can?t stop bullets and I can?t fly,
But I can be the one, who dries her eyes,
And makes her smile, when she cries,
I may never be the man she thinks I am,
But I?m gonna be the best one that I can.
She?s never seen my name in lights,
But her eyes light up when I get home at night,
She takes her pony for a ride,
And still wants her daddy by her side.
I make her boo-boos go bye-bye,
Sing her to sleep with a lullaby,
I?m just a joyous phenomenon,
?Cause sooner or later she?s gonna catch on.
I?m just an ordinary guy,
I can?t stop bullets and I can?t fly,
But I can be the one, who dries her eyes,
And makes her smile, when she cries,
I may never be the man she thinks I am,
But I?m gonna be the best one that I can.
Someday her heart will find another man,
Who?ll take my place,
Just the way god planned,
Then she?ll understand.
I?m just an ordinary guy,
I can?t stop bullets and I can?t fly,
For now I?ll be the one, who dries her eyes,
And makes her smile, when she cries,
I may never be the man she thinks I am,
But I?m gonna be the best dad that I can.

Översättning

Min flickvän blev precis fem,
Har hennes mamma? S smart,
Och hennes pappas ögon,
Hon tror att jag är 10 meter lång,
Världens kung och det är inte allt.
När jag agerar som en dåre,
Det är när hon tycker att mina skämt är coola,
När hon rider på min rygg,
Jag är superman och det är ett faktum.
Jag är bara en vanlig kille,
Jag kan inte stoppa kulor och jag kan inte flyga,
Men jag kan vara den som torkar ögonen,
Och får henne att le när hon gråter,
Jag kanske aldrig är den man hon tror att jag är,
Men jag kommer att bli den bästa jag kan.
Hon har aldrig sett mitt namn i ljus,
Men hennes ögon tänds när jag kommer hem på natten,
Hon tar sin ponny för en åktur,
Och vill fortfarande ha sin pappa vid sin sida.
Jag gör henne boo-boos farväl,
Sjung henne att sova med en vaggvisa,
Jag är bara ett glädjande fenomen,
? Orsaker kommer hon förr eller senare att fånga.
Jag är bara en vanlig kille,
Jag kan inte stoppa kulor och jag kan inte flyga,
Men jag kan vara den som torkar ögonen,
Och får henne att le när hon gråter,
Jag kanske aldrig är den man hon tror att jag är,
Men jag kommer att bli den bästa jag kan.
En dag kommer hennes hjärta att hitta en annan man,
Vem tar min plats
Precis som Gud planerade,
Då förstår hon.
Jag är bara en vanlig kille,
Jag kan inte stoppa kulor och jag kan inte flyga,
För tillfället är det jag som torkar ögonen,
Och får henne att le när hon gråter,
Jag kanske aldrig är den man hon tror att jag är,
Men jag blir den bästa pappan jag kan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *