• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • george canyon – good day to ride

Artist george canyon - Låttitel good day to ride

Text och översättning: george canyon - good day to ride. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av george canyon! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i george canyon och se vilka fler låtar vi har av george canyon i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Every morning when I wake up
I pour coffee in my cup
And I look out on the fields
Of the land that I call home
And if there's no chance of rain
And I need to get away
I'll grab a saddle
And be long, long gone
Looks like a good day to ride
Underneath this big warm sun
Looks like a good day
To let this old boy fly
Loose on the reins and on the run
To a blue and endless sky
Looks like a good day to ride
There's a world that's in a race
For some money and some fame
But out here there's nothin'
All I need is what I have
So when I wanna free my mind
From the concrete in the sides
I head for the mountains
Back to who I am
(Chorus)
Wow
(Chorus)
Looks like a good day to ride, yeah

Översättning

Varje morgon när jag vaknar
Jag häller kaffe i min kopp
Och jag tittar ut på fälten
Av det land som jag kallar hem
Och om det inte finns någon risk för regn
Och jag måste komma undan
Jag tar en sadel
Och var lång, lång borta
Ser ut som en bra dag att åka
Under denna stora varma sol
Ser ut som en bra dag
Att låta den här gamla pojken flyga
Lös på tyglarna och på språng
Till en blå och ändlös himmel
Ser ut som en bra dag att åka
Det finns en värld som är i ett lopp
För lite pengar och lite berömmelse
Men här ute finns inget
Allt jag behöver är vad jag har
Så när jag vill frigöra mig
Från betongen i sidorna
Jag åker mot bergen
Tillbaka till vem jag är
(Kör)
Wow
(Kör)
Ser ut som en bra dag att åka, ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *