• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • georg baker selection – wild bird

Artist georg baker selection - Låttitel wild bird

Text och översättning: georg baker selection - wild bird. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av georg baker selection! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i georg baker selection och se vilka fler låtar vi har av georg baker selection i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Let me sing a song for you and let me be your star
Everytime I look into your eyes I'm really far
Never knowing that to say or knowing what to do
AII the good things in my life are just the though of you.
You are just a wild bird playing in a silver sky
I'm a tree that waits for you to let you rest a while
You can hide here if you want from winter storm and snow
In the shelter of my arms you let your feeling show.
So sweet little wild bird won't you sing 2his song with me
Together we shall sing in perfect tune and harmony
But if you stay aione
yes
in the winter you must die
Yes
I will teach you howto walk
you'll teach m howto fly . . .
So sweet little wild bird
won't you sing this song with me
. . .

Översättning

Låt mig sjunga en sång åt dig och låt mig vara din stjärna
Varje gång jag tittar in i dina ögon är jag riktigt långt
Att aldrig veta det för att säga eller veta vad man ska göra
Alla de bra sakerna i mitt liv är bara om dig.
Du är bara en vild fågel som spelar på en silverhimmel
Jag är ett träd som väntar på att du ska låta dig vila ett tag
Du kan gömma dig här om du vill från vinterstorm och snö
I skyddet av mina armar låter du din känsla visa sig.
Så söt liten vild fågel kan du inte sjunga sin låt med mig
Tillsammans ska vi sjunga i perfekt melodi och harmoni
Men om du stannar kvar
ja
på vintern måste du dö
Ja
Jag lär dig hur man går
du lär mig hur man flyger. . .
Så söt liten vild fågel
kommer du inte sjunga den här låten med mig
. . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *