• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gemma hayes – hanging around

Artist gemma hayes - Låttitel hanging around

Text och översättning: gemma hayes - hanging around. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gemma hayes! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gemma hayes och se vilka fler låtar vi har av gemma hayes i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I used to want the morning,
You and me, just hanging around
But I can't shake this feeling off,
Can't shake this dead-weight off of my back
It's a troubled place we scale
But we just break it out
We give too much... although
... It leaves you cold... oh
Got no place else to go,
In a daze just hanging around
It's a dirt ground we crawl upon,
I've stared at your face for much too long
It's a troubled place we scale
But we just break it out
Watch us give too much away
It leaves you cold... oh...
Cold... oh... cold...
I used to want the morning,
You and me, just hanging around
It's a troubled game we stage
Where we just wait it out
Watch us give too much away
Where we just wait it out
And the words you meant to say
And the words i give away
It leaves you cold... oh...
Cold... oh... cold...

Översättning

Jag ville gärna morgonen,
Du och jag, bara hänga runt
Men jag kan inte skaka av mig den här känslan,
Kan inte skaka den här dödvikten av ryggen
Det är en orolig plats vi skala
Men vi bryter bara ut det
Vi ger för mycket ... dock
... Det lämnar dig kall ... åh
Har ingen annan plats att gå,
I en förvirring bara hängande
Det är en smuts som vi kryper på,
Jag har stirrat på ditt ansikte alldeles för länge
Det är en orolig plats vi skala
Men vi bryter bara ut det
Titta på oss ge för mycket bort
Det lämnar dig kall ... åh ...
Kall ... åh ... kall ...
Jag ville gärna morgonen,
Du och jag hänger bara
Det är ett oroligt spel vi arrangerar
Där vi bara väntar på det
Titta på oss ge för mycket bort
Där vi bara väntar på det
Och orden du tänkte säga
Och orden jag ger bort
Det lämnar dig kallt ... åh ...
Kall ... åh ... kall ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *