• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gavin friday the man seezer – love is just a word

Artist gavin friday the man seezer - Låttitel love is just a word

Text och översättning: gavin friday the man seezer - love is just a word. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gavin friday the man seezer! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gavin friday the man seezer och se vilka fler låtar vi har av gavin friday the man seezer i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Roses are roses. blue is blue. "god knows I'm good but does he care? ... I'm sure somebody down there hates me..." she says as she... she says as she picks up a flower, for love is lik
Lower. it grows, blossoms and blooms... but love is just a word and words disobey... and roses are roses.

Översättning

Rosor är rosor. blå är blå. "Gud vet att jag är bra men bryr han sig? ... Jag är säker på att någon där nere hatar mig ..." säger hon när hon ... hon säger medan hon plockar upp en blomma, för kärlek är lik
Lägre. det växer, blommar och blommar ... men kärlek är bara ett ord och ord är olydiga ... och rosor är rosor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *